Neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018.

Dodatek ke Směrnici děkana 2/1999

Číselník středisek s uvedením odpovědných osob

Číselník nákladových středisek s uvedením odpovědných osob se doplňuje o nové středisko. Je jím

203 KDSS – Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (součást informatické sekce).

Odpovědná osoba: vedoucí KDSS.

Dodatek je účinný od 1. dubna 2010.

Navrhovatel: Ing. A. Líska, tajemník fakulty

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan MFF UK