Neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018.

Dodatek č. 7/2005 ke Směrnici č. 2/1999

Číselník středisek s uvedením odpovědných osob

V Praze dne 19. září 2005

Čj. 129/TP/MFF

V návaznosti na Směrnici děkana č. 3/2005, o řídící kontrole, a na Směrnici děkana č. 4/2005, o zajištění vnitřního kontrolního a řídícího systému fakulty interním auditem, doplňuji s účinností od 1. 10. 2005 číselník nákladového střediska č. 700 o středisko č. 734 RIA s uvedením odpovědné osoby takto:

   Odpovědný pracovník
734RIAReferát interního auditu a právních služeb auditor-právník

 prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty