Neplatí od 29. 5. 2018.

Dodatek č.1/2005 k Příkazu č.1/2002

Stanovení organizace k zabezpečení požární ochrany

V Praze dne 28. února 2005
Čj. 9/TP/MFF

V Příloze č. IV. k Příkazu děkana č. 1/2002 (Stanovení organizace k zabezpečení požární ochrany) se poslední odstavec, začínající slovy Přehled preventivních úseků a preventistů PO, nahrazuje tímto textem:

Přehled preventivních úseků

 • Trója:
  • katedrový objekt a objekt poslucháren
  • objekt tzv. vývojové dílny
  • objekt tzv. těžké laboratoře
 • Ke Karlovu 3
 • Ke Karlovu 5
 • Sokolovská 83
 • Malostranské nám. 25.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Navrhovatel: PBT, SB