Neplatí od 1. 9. 2015.

Dodatek č.1

k Zásadám č. 1/2009 pro tvorbu a čerpání dílčích fondů UK

Předmětem tohoto dodatku je:

V části II. Tvorba a čerpání sociálního fondu

Na základě ustanovení novely Zákona o dani z příjmů je příděl do sociálního fondu ve výši 1 % (daňové) a 0,3 % (nedaňové) z celkového objemu mezd.

Bod 1. Měsíční příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo soukromé životní pojištění se na období duben až prosinec 2013 zvyšuje na 1.500,– Kč.

V části VII. Stanovisko odborového orgánu

Se změnou uvedenou v části II. bod 1 vyjádřila souhlas Základní odborová organizace VOS při MFF UK dne 18. března 2013.

Navrhovatel: Ing. Antonín Líska
Dodatek byl schválen dne: 20. března 2013

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan