Multilicence programu Origin

Na MFF UK je k dispozici program OriginPro firmy OriginLab. Fyzikální sekce v současnosti udržuje i roční podporu. Nyní ji máme do 30. srpna 2024. To nám mj. dovoluje používat i nově vydané verze programu. Od 31. 8. 2020, tj. od verze 9.7–2020b, používáme plovoucí licence ověřované přes náš trojský server.

Postup instalace:

 1. Stáhnout instalační soubor OriginPro2024. Přitom je třeba se přihlásit jako do SISu.
 2. Rozbalit celý .zip balík nejlépe do nového adresáře. Stažený .zip balík je nyní možné smazat.
 3. Ve adresáři s rozbalenými soubory spustit Setup.exe.
 4. Potřebné údaje, tj. naše sériové číslo, licenční server pluto.troja.mff.cuni.cz a port 27001, jsou předvyplněny, stačí je odsouhlasit a upravit si případně jméno uživatele.
 5. Po doběhnutí instalace lze smazat i adresář s rozbalenými instalačními soubory.

Poznámky:

 1. Stav licence běžícího Originu je vidět v menu Help → „Activate License…“ nebo Help → About → tlačítko License.
 2. Origin s plovoucí licencí potřebuje pro běh spojení s licenčním serverem. Pokud spojení máme, podporuje na omezenou dobu tzv. „vypůjčení licence“, menu Help → „Activate License…“ → Borrow. Po dobu výpůjčky pak pracuje i bez přístupu k licenčnímu serveru.
 3. I na rychlé síti se někdy Origin spustí rychleji než se mu podaří ověřit licenci a bohužel zobrazí dialog Registration. Stačí ale dialog zavřít, mezitím se licence ověří, a dialog už neobtěžuje.
 4. Sériové číslo jde změnit. Musí se spustit instalátor a v něm je Modify/Repair. Instalátor je dostupný přes Start menu ve složce Originu jako program „Repair or Uninstall Origin 2023“ nebo přes Nastavení a seznam nainstalovaných programů.
 5. Poslední 32 bitová verze podle této informace byla 2019b. Máme ji zde. Opravdu tam během instalace jde ještě zvolit 32 nebo 64 bitová verze.
 6. Komunikace s licenčním serverem probíhá také přes port 54911. Některé sítě mohou tento nebo výše uvedený port blokovat. Origin pak hlásí, že nemůže kontaktovat FLEXlm server. Diagnostikovat to lze příkazy cmd /k telnet pluto.troja.mff.cuni.cz 27001 resp. cmd /k telnet pluto.troja.mff.cuni.cz 54911. Neměly by psát Connecting… a pak chybu.

Bližší informace poskytne Pavel Kudrna.