Jak si změnit evidované kontaktní údaje

MFF eviduje pro každého zaměstnance (i pro některé externisty a vybrané studenty) základní kontaktní údaje (telefon, e-mail, ...) v databázi Amoeba. Tyto kontaktní údaje se zobrazují na fakultních webových stránkách a přenášejí se do řady dalších univerzitních systémů, je tedy nenajvýš žádoucí udržovat je aktuální.

Tradičně mohla tyto údaje upravovat pouze omezená množina pověřených osob, od března 2021 si může svoje kontaktní údaje upravit každá evidované osoba sama.

Pokud si chcete svoje kontaktní údaje upravit, postupujte následovně:

  1. Na fakultních webových stránkách klikněte na možnost Přihlásit.Klikněte na možnost Přihlásit.
  2. Přihlaste se prostřednictvím CAS.Přihlaste se
  3. Kliněte na ikonku Servisní rozhraní (symbol motážního klíče).Klikněte na ikonku
  4. Rozklikněte volbu Web v nabídce vlevo (v závislosti na vašich aktuálních oprávněních může nabídka vypadat mírně odlišně). Rozklikněte volbu Web
  5. Klikněte na volbu Osobní info — Amoeba (pokud tuto volbu nevidíte, pak nemáte oprávnění si informace změnit a kontaktujte prosím pověřenou osobu na vaší katedře — tj. obvykle tajemníka katedry).Klikněte na volbu Osobní info
  6. Upravte údaje a uložte je kliknutím na ikonku diskety.Údaje upravte a uložte

Datum poslední změny: Pavel Zakouřil, odd. 728 – PSíK, 11. 3. 2021

Za obsah této stránky zodpovídá: Pavel Zakouřil.