Kódy pro fajnšmekry

Obecný úvod

Kromě přesměrování nabízí SIP ústředna na MFF UK řadu dalších sofistikovaných služeb. Jejich použití vyžaduje ovšem trochu techničtějšího ducha a ideálně (alespoň při prvním použití) i kontrolu, zda se nastavení chová, jak má.

Všechny kódy se zadávají na klávesnici jako když se vytáčí číslo při běžném volání. Po zadání kódu a jeho „odeslání“ pomocí tlačítka Volat (nebo zvednutím sluchátka) se na displeji zobrazí odezva ústředny. Linka zůstane vyvěšena, je porto nutno ji „položit“, buď tlačítkem reproduktoru, nebo zavěšením sluchátka.

Nesprávné použití informací z této stránky může vést až k nedostupnosti Vašeho telefonu! Pokud váháte, přejděte na méně rizikový návod nebo se obratťe na sip-l@mff.cuni.cz

Operace společné pro všechny kódy služeb

kód funkce
**nn* aktivace
#nn deaktivace
#nn* zjistit stav
nnXXXX* registrace
##nn deregistrace

Základní operace jsou společné pro většinu služeb, které ústředna nabízí. Místo nn se použije kód konkrétní služby (viz dále) a za ní případně další parametry.

(De)registrace – pro služby, která přijímají jako vstup telefonní číslo (například přesměrování), lze zaregistrovat často používané číslo a tím si ušetřit jeho zadávání při aktivaci (při aktivaci se pak číslo ani oddělovací hvězdička nezadává, například pro přesměrování: *21). Obdobně lze číslo i odregistrovat. Pozor, při registraci dojde rovnou k aktivaci služby!

Kódy služeb

Následující kódy odpovídají nn v předcházející tabulce. Vyžaduje-li použití služby nějaký další parametr, odděluje se hvězdičkou *. Je-li třeba zadat telefonní číslo, je v následujícím přehledu uvedeno jako XXXX, může mít však i více cifer než ctyři, přesně tak, jako by se vytáčelo při běžném volání.

kód funkce poznámka příklad
001*phonecode deaktivovat všechny služby a nastavení (master reset)
 • zadává se bez úvodní hvězdičky (existuje pouze ve variantě deaktivace)
 • phonecode je kód (heslo) k telefonu, viz 03
#001*123456
002 všechna přesměrování
 • zastupuje všechna (aktivovaná) přesměrování
 • existuje pouze ve variantě deaktivacezjistit stav, tj. s úvodní #*#
*#002
004 všechna podmíněná přesměrování
 • zastupuje všechna (aktivovaná) podmíněná přesměrování
 • existuje pouze ve variantě deaktivacezjistit stav, tj. s úvodní #*#
#004
03*old*new*new
03**new*new
zadání/změna kódu telefonu
 • kód telefonu je užitečný při deaktivaci všech služeb (viz 001)
 • při prvním zadání je kód prázdný a pro jeho první zadání se použije varianta bez old
 • po třech neúspěšných pokusech o zadání správného old kódu dojde k jeho zablokování
 • existuje pouze ve variantě registrace s dvěma hvězdičkami na začátku
**03**1111*1111
**03*111*2222*2222
21*XXXX přesměrování (nepodmíněné)
 • nastavené přesměrování je signalizováno nápisem a barevnou signalizací na aparátu (pouze Cisco 50× přístroje na MFF UK)
*21*1222
*21
47 čekající hovor (Call Waiting)
 • je-li aktivováno, druhý (pouze jeden!) příchozí hovor je signalizován na displeji a volající slyší standardní vyzvánění, případný třetí a další volající se ovšem dozví tón pro obsazeno
 • je-li neaktivní, druhá a všichni další volající slyší standardní tón pro obsazeno
*47
#47
49 nerušit
 • zabrání tomu, aby žádost o spojení dorazila k telefonnímu aparátu, takže případné prošvihnuté hovory nebudou vidět mezi zmeškanými
*49
*#49
61*XXXX
61*XXXX**timeout
61***timeout
přesměrování při nezvednutí
 • přesměruje hovor až poté, co několikrát zazvoní
 • lze zadat dobu v sekundách (timeout), po kterou bude zvonit, než dojde k přesměrování
 • varianta bez tlf. čísla omezí délku zvonění bez dalšího přesměrování
*61
*61*1223**10
62*XXXX přesměrování při nedosažitelnosti   *62*1212
67*XXXX přesměrování při obsazení
 • přesměruje příchozí volání pouze je-li volaná linka obsazena
*#67
919 tichý provoz
 • Je-li služba aktivní, telefon nezvoní hlasitě, bez oheldu na zdorj, ale pouze vizuálně signalizuje příchozí hovor. Ostatní chování zůstává beze změny. Pozor, aktuální stav není přístrojem nijak signalizován!
*919

Poznámky:

 • podmíněná přesměrování nejsou, na rozdíl od nepodmíněného, signalizovány na přístroji
 • k nastavení služeb technicky dochází v ústředně, v případě výměny aparátu, či jeho resetu a pod., zůstávají nastavení popsaných služeb zachována
 • pro zajímavost, obecný tvar kódu služeb je pNs#, kde:
  • p je * | ** | # | ## | *#
  • N je číslo kódu
  • s je (nepovinný) seznam argumentů, oddělovačem argumentů (uvedeným i před prvním argumentem) je *
  • # je (normálně povinný, u nás nepovinný) ukončovací znak