Pro přístup do SIP sítě z domova nebo jiných vzdálenějších míst je připravena externí ústředna. Přes externí ústřednu lze telefonovat pouze na čísla v rámci MFF (tísňové volání nevyjímaje!) a ústředna nenabízí doplňkové služby jako přesměrování a podobně. Lze si ale na ní například přesměrovat standardní číslo v rámci MFF a samozřejmě i volat z venku fakulty. Telefonní čísla obsluhovaná externí ústřednou jsou ve tvaru 9xyz (pro volání zvenku 95155 9xyz).

Externí ústřednu není možné použít pro volání mimo fakultu ani pro tísňová volání!

O možnost připojení k externí ústředně je třeba zažádat na adrese sip-l@mff.cuni.cz, použití je k dispozici zaměstnancům, doktorandům a všem, které má katedra zadány v Amoebě. K žádosti připojte preferované (čtyřmístné) telefonní číslo začínající 9 (doporučeno je stávající číslo v rámci MFF s vyměněnou první číslicí) a případně rovnou i druhé číslo pro případ, že je to první obsazeno. Dodání těchto údajů rovnou v žádosti urychlíte její vyřízení. Příklad: Uživatel čísla 1375 by si asi bude chtít zažádat o číslo 9375 a jako záložní připojí například 9975. Čísla jsou přidělována formou kdo dřív zažádá, ten dříve dostane.

Připojit se lze v podstatě libovolným programem pro SIP telefonii, ať na PC, nebo mobilním zařízení. Z tohoto důvodu ale není v našich silách poskytnout detailní uživatelskou pro všechny dostupné programy, nicméně v případě potíží se stejně zkuste obrátit na adresu sip-l@mff.cuni.cz

Hlášení závad i zkušenosti s konkrétními programy jsou velmi vítány!

Základní připojovací údaje

Při konfiguraci SIP telefonu (jedno zda HW nebo SW) potřebujete nastavit následující údaje:

  • jméno serveru/ústředny/proxy: external.sip.mff.cuni.cz
  • port: 5066
  • protokol: tcp nebo udp
  • login/heslo: přijde mailem jako odpověď na žádost

Upozornění: Port ústředny se v některých systémech uvádí v podobě proxy: external.sip.mff.cuni.cz:5066 a nejde o položku port uváděnou zvlášť.

Upozornění: V někerých systémech se nastavuje Proxy, někde je označení Registrar server, obojí v našem případě znamená: vyplnit external.sip.mff.cuni.cz resp. external.sip.mff.cuni.cz:5066. Je-li zvlášť uvedeno ještě nastavení Outgoing proxy, doporučuje se buď nechat nevyplněno a přimět tak systém k použití příchozí proxy nebo vypnit shodně s příchozí proxy/registrar severem.

Doporučení: Nastavte si dial plan teto linky na XXXX

Doporučení: Pokud se cestou k ústředně vyskytuje překlad adres (tzv. NAT), je vhodné nastavit NAT Keep Alive Enable: YES a případně nastavit něco jako Keep Alive Time na cca 300–600s. Problém s tímto nastavením se projevuje tak, že telefon se jeví být zaregistrován, ale nelze se na něj z druhé strany dovolat.

Upozornění: Pokud se cestou k ústředně vyskytuje firewall, je nutné v něm uvolnit odchozí provoz na portech tcp/5066 a/nebo udp/5066, samozřejmě směrem k external.sip.mff.cuni.cz.

Případné náměty na další informace rádi uvítáme na sip-l@mff.cuni.cz.

Klienti ověření jako funkční

klientverze / platformastručně ke konfiguraci
MicroSIP3.1.11 / Win
Ekiga3.2.7 / WinXP
SJphone1.65.377a / WinXP
Twinkle1.2 i 1.4.2 / Linux
CSipSimple0.02–03 / AndroidAdd Account → Choose Wizard Basic → User DEV-XXXX, Server external.sip.mff.cuni.cz:5066, Password XXX
Empathy+ SofiaSIP2.32.2+1.12.10 / Linux
Linksys 942HW aparát 
Linksys PAP2THW gateway