Provozní řád

Provozní řád počítačových laboratoří v objektu poslucháren MFF UK v Troji

Tento text je pouze informativní. Závazné znění je vždy uveřejneno v prostorech laboratoře LabTF.

A. Všeobecná ustanovení

B. Dozor v laboratoři

C. Možnosti uživatelů

D. Povinnosti uživatelů

E. Ceník tisku

F. Specifika provozu v laboratoři během rozvrhované výuky

G. Speciální ustanovení