Jak vypisovat diplomové a bakalářské práce?

Studijní informační systém (SIS) MFF umožňuje elektronicky vypisovat témata diplomových a bakalářských prací pomocí aplikace Vypisování témat prací. Tento dokument podrobně objasňuje, jak na to.

 1. Přihlašte se do SIS jako učitel (tj. stejně, jako když chcete vyplňovat výsledky zkoušek), případně jako tajemník (tj. stejně, jako když chcete pracovat s výkazem vytíženosti).

 2. Vstupte do aplikace Vypisování témat prací kliknutím na příslušný odkaz v nabídce aplikací.

 3. Zobrazí se seznam všech prací, u nichž jste evidován/a jako vedoucí. Tento seznam můžete podle svého uvážení filtrovat podle různých kritérií.

 4. Klikněte v menu na odkaz Nová práce.

 5. Vyplňte

  1. Téma práce, a to jak v českém (případně slovenském) i anglickém jazyce. Příslušný text může mít až tři řádky a při jeho vyplňování berte v potaz, že k rozdělení na řádky se obvykle přihlíží při tisku.

  2. Akademický rok, ve kterém práci vypisujete. Uvádí se pouze první část označení roku, tj. hodnota 2004 značí akademický rok 2004/2005. Předvyplněn je aktuální akademický rok.

  3. Typ práce. Přestože technicky lze vybrat kterýkoli typ práce, která může být studentovi MFF zadána, nemá elektronické vypisování některých (např. disertačních) prací smysl, neboť student si musí příslušné téma zvolit již ve fázi přijímacího řízení.

  4. Jste-li zalogován/a jako tajemník, můžete pomocí tlačítka Vyhledej vybrat jako vedoucího práce libovolného vyučujícího vaší katedry. Jste-li zalogován/a jako učitel, jste automaticky označen/a jako vedoucí bez možnosti změny.

  5. Pokud chcete, můžete vyplnit řešitele práce. Pokud řešitele nevyplníte, bude se práce nabízet studentům a případný zájemce se na ni bude moci sám přihlásit.

  6. Pokud již při vypisování znáte jméno oponenta (resp. oponentů), vyplňte pomocí tlačítka Vyhledej příslušné údaje.

  7. Obor vyberte pomocí tlačítka Vyhledej z číselníku oborů. Vybrat můžete jeden nebo i více oborů. Údaj se používá při vyhledávání nabízených témat prací studenty (studenti si mohou mimo jiné vyfiltrovat práce podle jimi vybraného oboru).

  8. Zásady vypracování jsou textem, který se tiskne na příslušné místo zadání práce a zobrazuje se studentům v nabídce prací k přihlášení. Odstavce oddělujte prázdnými řádky. Pokud požadujete, aby práce byla vypracována v konkrétním jazyce (česky/anglicky), uveďte tuto skutečnost v tomto textu.

  9. Seznam odborné literatury představuje text, který se tiskne na příslušné místo zadání práce a zobrazuje se studentům v nabídce prací k přihlášení. Jednotlivé položky oddělujte prázdnými řádky.

  10. Anotace je text, který se do zadání práce netiskne, zobrazuje se však studentům v nabídce prací, na které se mohou přihlásit. Anotace může obsahovat internetové adresy (URL), které se v nabídce pro studenty zobrazují jako aktivní ("klikací") odkazy. Odstavce oddělujte prázdnými řádky.

 6. Stiskem tlačítka Ulož uložte vyplněné údaje do databáze.

 7. K úpravě vyplněných údajů se můžete vrátit kliknutím na název práce a pak pomocí tlačítka Edituj práci. Vyplněné údaje můžete zcela odstranit z databáze stiskem tlačítka Vymaž práci. Novou práci s využitím kopie stávající můžete vytvořit stiskem tlačítka Vytvoř kopii. Tlačítkem Zpět se vrátíte na úvodní přehled prací.

 8. Dokud je řešitel nevyplněn, je ve sloupci zadáno uvedeno Ne. Na takto označenou práci se mohou hlásit studenti v jiném z modulů SIS.

 9. Zda se již nějaký student na vámi vypsanou práci přihlásil poznáte tak, že se ve sloupečku Řešitel objeví jeho jméno a příjmení a ve sloupečku Zadáno pomlčka.

 10. Pokud si zobrazíte (kliknutím na název) detail práce, na kterou se přihlásil student, uvidíte pod jménem řešitele tlačítka Potvrdit a Zruš zápis. Tlačítkem Zruš zápis zrušíte přihlášení daného řešitele k této práci. Práce se tak vrátí do stavu, v jakém byla po vypsání a znovu se na ni mohou hlásit studenti. Tlačítkem Potvrdit potvrdíte, že řešitelem dané vámi vypsané práce bude skutečně přihlášený student (řešitel). Po potvrzení již nelze žádné údaje uvedené u práce modifikovat a potvrzení nelze vzít zpět !

 11. Na detailu potvrzené práce se zobrazuje tlačítko Tiskni zadání. Toto tlačítko stiskněte a zobrazí se vám zadání práce ve formátu PDF a formě vyžadované studijním oddělením. Toto zadání vytiskněte, nechte podepsat vedoucím své katedry a odešlete na studijní oddělení.

 12. Pokud zadání práce schválí děkan, studijní oddělení zadání potvrdí v SIS, čímž je celá procedura zadávání práce definitivně ukončena.


Pavel Zakouřil
25. května 2016