Jak vkládat záznamy o průběhu obhajoby?

Předsedové komisí musejí do studijního informačního systému (SIS) MFF vkládat záznamy o průběhu obhajoby. Tento dokument stručně objasňuje, jak na to.

Předseda dílčí komise v modulu Státní závěrečné zkoušky - Protokoly ve filtru vybere komisi patřičného termínu, čímž vyhledá všechny zkoušené studenty. Vypracování záznamu o průběhu obhajoby zahájí rozkliknutím tlačítka se symbolem tužky vlevo na řádku příslušného studenta. Pokud tato ikona není dostupná, zobrazuje se zástupná ikona s vysvětlením, proč není editace možná. Při editaci protokolu se do textovém pole vypíše popis průběhu. Dále je zobrazeno tlačítko, které předsedu komise přesměruje do modulu pro zápis výsledku zkoušky, kde vybere výsledek (identita předsedy je známa dle komise a přihlášení, datum je známo z termínu konání). Po zapsání výsledku je předseda přesměrován zpět do vyplňování protokolu. Ve spodní části ještě u členů komise vyznačí, kdo byl přítomen. Následně je možno protokol uložit. Po zkontrolování je možné pomocí tlačítka vyvolat vygenerování zápisu o průběhu obahjoby v pdf, které se samo doplní k práci.

Dříve používané postupy nelze nadále používat.


Petr Jedelský
18. května 2020

Zpět na hlavní stránku dotazů k SIS Zpět na hlavní stránku dotazů k SIS