Jak vkládat závěrečné práce do SIS?

Studijní informační systém (SIS) MFF umožňuje vkládání textů (řešení) prací a jejich příloh. Tento dokument podrobně objasňuje, jak na to.

 1. Připravte si text práce ve formátu PDF a případné přílohy k práci zabalené do jednoho souboru např. ve formátu ZIP.

 2. Přihlašte se do SIS a nastavte si roli odpovídající studiu, v rámci nějž chcete práci odevzdat (např. magisterské studium pokud chcete odevzdat diplomovou práci).

 3. Vstupte do aplikace Témata prací (výběr práce) kliknutím na příslušný odkaz v nabídce aplikací.

 4. Zaškrtněte ve filtru volbu moje práce a vyprázdněte všechna ostatní pole ve filtru. Poté klikněte na tlačítko Najdi.

 5. Zobrazí se seznam všech vašich prací, u nichž jste evidován/a jako řešitel.

 6. Klikněte na název práce, ke které chcete uložit text nebo přílohu.

 7. Klikněte v menu na volbu Editace.

 8. Nastavte Jazyk práce tak, aby odpovídal jazyku, v němž je vkládaná práce skutečně napsaná (čeština, angličtina, slovenština, ...) a zkontrolujte, případně opravte, vyplnění názvu práce ve všech jazycích, pro něž se nabízí možnost úprav. Vyplňte klíčová slova v českém i anglickém jazyce.

 9. V sekci Přidat soubor vyberte typ vkládaného souboru Řešení práce. Klikněte na ikonku lupy, která se objeví. Vyberte soubor s textem práce a klikněte na tlačítko Ulož. Poté ještě klikněte na tlačítko Uložit vybraný soubor k práci. Uložený soubor se zobrazí pod nadpisem Nahrané soubory k práci.

 10. Analogicky vložte abstrakt v češtině a angličtině, případnou přílohu a další údaje. Věnujte pozornost tomu, abyste jako jazyk práce nastavili skutečný jazyk, v němž je práce napsána.

 11. Klikněte na tlačítko Odevzdat práci. Tím je vkládání ukončeno.


Pavel Zakouřil
26. února 2018