Jak vkládat posudky ?

Vedoucí prací a oponenti musejí do studijního informačního systému (SIS) MFF vkládat posudky. Tento dokument stručně objasňuje, jak na to.

  1. Připravte si text posudku ve formátu PDF verze 1.4 nebo vyšší. Příslušné formuláře jsou ke stažení na stránce Studijní tiskopisy a formuláře

  2. Přihlašte se do SIS jako učitel.

  3. Vstupte do aplikace Vypisování témat prací kliknutím na příslušný odkaz v nabídce aplikací.

  4. Zaškrtněte ve filtru volbu Moje jako vedoucí / školitel nebo Moje jako oponent v závislosti na tom, jaký posudek chcete vložit. Dále zaškrtněte volby řešené a elektronicky odevzdané a vyprázdněte všechna ostatní pole ve filtru. Poté klikněte na tlačítko Zobraz.

  5. Zobrazí se seznam všech vašich prací, u nichž jste evidován/a jako vedoucí či oponent (v závislosti na předchozím zadání). Pokud hledaná práce v seznamu chybí, je možné, že nejste u dané práce evidován/a jako oponent. V takovém případě požádejte o doplnění příslušné informace k práci tajemníka pracoviště nebo referentku studijního oddělení.

  6. Klikněte na název práce, ke které chcete vložit posudek.

  7. V nabídce na stránce vlevo dole vyberte volbu Vložit nebo odstranit soubory a klikněte na tlačítko Vykonat.

  8. V sekci Přidat soubor vyberte typ vkládaného souboru (Posudek vedoucího / školitele nebo Posudek oponenta). Klikněte na ikonku lupy, která se objeví. Vyberte soubor s posudkem a klikněte na tlačítko Ulož. Poté ještě klikněte na tlačítko Uložit. Uložený soubor se zobrazí pod nadpisem Nahrané soubory k práci.

  9. Tím je vkládání ukončeno.


Pavel Zakouřil
26. května 2016