Jak si lze změnit heslo do CAS

V případě, že heslo do CAS zapomenete nebo jej neznáte z jakékoli jiné příčiny, můžete si jej nastavit ve všech budovách/areálech MFF s výjimkou SCUK (KTV). Tuto službu zajištují následující pracoviště, resp. osoby:

V Karlíně: RNDr. Oldřich Ulrych a RNDr. Ing. Jaroslav Richter

Na Karlově: Výdejní centrum průkazů UK, Ke Karlovu 3, blíže viz stránku s informacemi o výdejních centrech.

Na Malé Straně: Mgr. Radmila Hacklová a RNDr. Ondřej Matouš

V Troji: RNDr. Ludvík Urban, CSc.

Mimo MFF můžete využít služeb výdejních center průkazů např. na Právnické fakultě nebo v Informačně-poradenském centru UK.


Správci SIS na MFF
26. května 2016

Za obsah této stránky zodpovídá: .