Evidence služebních cest (ESC) - změny od 1.10.2019

Evidence služebních cest (ESC) - změny od 1.10.2019

V čem změna spočívá?

Původní postup

 1. Cestovatel nebo sekretářka připraví cestovní příkaz (CP) a klikne na tlačítko Ukončit před cestou.
 2. Cestovatel nebo sekretářka zobrazí CP ve formátu PDF a vytiskně jej na papír.
 3. Papírový CP musí podepsat příkazci zdrojů financování a vedoucí pracoviště.
 4. Papírový CP se odesílá na hospodářské oddělení k registraci a přidělení čísla.
 5. Registrovaný CP hospodářské oddělení odesílá cestovateli.

Nový postup

 1. Cestovatel nebo sekretářka připraví cestovní příkaz (CP) a klikne na tlačítko Požádat o schválení.
 2. SIS vyzve e-mailem ke schválení daného CP nejprve příkazce zdrojů financování. Schválení či zamítnutí se provádějí příkazci elektronicky na záložce Mnou financované v modulu ESC.
 3. SIS vyzve e-mailem ke schválení vedoucího pracoviště či jinou odpovědnou osobu. Schválení či zamítnutí se provádějí odpovědné osoby elektronicky na záložce Schvalování v modulu ESC.
 4. Cestovatel musí s CP vyjářit souhlas kliknutím na tlačítko Uzavřít před cestou.
 5. Pokud není v rámci CP požadována záloha, je CP automaticky registrován (dostane přidělené číslo) a není třeba jej v papírové podobě odesílat na hospodářské oddělení. Pokud je požadována záloha, je třeba CP vytisknout a odeslat na hospodářské oddělení (stejně, jako doposud).
 6. Další zpracování CP již probíhá stejně, jako doposud.

Doplňující informace

Obr. 1 Příklad zahraniční cesty ve stavu, kdy je požádáno o schválení vynaložení finančních prostředků ze dvou zdrojů. Z pohledu vysílaného pracovníka.

 

Obr. 2 Menu rozšířené o novou záložku schvalování.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Mgr. Petr Jedelský.