Evidence služebních cest (ESC) - stručný návod

 1. Přihlášení do ESC

  • Pokud máte účet v CAS, stačí se přihlásit do SIS a můžete s aplikací ESC začít pracovat. Pokud účet v CAS nemáte, musíte si ho pořídit.

  • Jak se dostat na stránku pro přihlášení: Z uvedených možností si zvolte tu, která Vám nejlépe vyhovuje.

   • Z domácí stránky UK MFF (první možnost): Vnitřní záležitosti - Informační systémy - Databázová evidence drobných agend - Evidence služebních cest

     

   • Z domácí stránky UK MFF (druhá možnost): Studium - Studijní informační systém - obrazovka pro přihlášení do SIS - vyplňte Login a Heslo - v nabídce v Nestudijních agendách vyberte ESC

     

   • Přímá adresa (třetí možnost:) http://www.mff.cuni.cz/sis/login.php - v nabídce v Nestudijních agendách vyberte ESC

  • Jak se přihlásit: do políčka Login vyplňte Přihlašovací jméno CAS. Do políčka Heslo vyplňte heslo. Objeví se nová stránka - úvodní obrazovka ESC .

 2. Základní informace o ESC

  • Způsob vyřizování cestovních příkazů: ESC nic nemění na "papírovém" způsobu vyřizování cestovních příkazů. To znamená, že cestovatel musí předávat všechny náležitosti cestovního příkazu v papírové podobě referentce na hospodářském oddělení.

  • První přihlášení do ESC: uživatel má jedinou možnost - vyplnit Nový cestovní příkaz (záložka na zelené liště).

  • Další přihlášení: při dalších přihlášeních může uživatel zvolit záložku Prohlížení. Tím vidí všechny svoje cestovní příkazy i s jejich stavem (např. nepředané, uzavřené apod.). U každého cestovního příkazu jsou vlevo tři ikonky (Detail, Nový CP kopií, Smazat). Při umístění kurzoru myši na ikonku se objeví nápověda o funkci ikonky. Po kliknutí na ikonku Detail se objeví všechny další informace o cestovním příkazu. A opět jsou zde ikonky, pomocí nichž uživatel zvolí další funkce ESC.

  • Povinné údaje na všech vstupních formulářích jsou označeny hvězdičkou (znak *). Není-li povinný údaj vyplněn, není možné formulář uložit. Názvy špatně vyplněných políček mají červenou barvu. Opustí-li uživatel špatně vyplněný formulář přes tlačítko "Zpět", údaje z formuláře jsou ztraceny.

  • Může si uživatel udělat "cvičný" cestovní příkaz? Ano. Může si hrát se všemi nepředanými příkazy. Teprve když referentka na hospodářském oddělení dostane od cestovatele podepsaný cestovní příkaz (na papíru), převede ho ze stavu nepředaný do stavu uzavřený. A hra s "cvičným" cestovním příkazem tím pádem končí.

 3. Používání ESC

  • Vyplňování je jednoduché. Údaje označené znakem * jsou povinné. Není-li povinný údaj vyplněn, cestovatel nemůže cestovní příkaz dokončit.

    

  • Nový cestovní příkaz: použijte záložku "Nový cestovní příkaz"

    

  • Opravy/dokončení cestovního příkazu: použijte záložku "Prohlížení"

    

Případné připomínky či dotazy zasílejte na adresu správce SIS, která je na zeleném řádku na každé obrazovce ESC.


Václav Mrázek
12. prosince 2013