Studentské úložiště

Studentské datové úložiště (SÚ) bylo vytvořeno v roce 2009 v rámci rozvojového projektu MŠMT jehož řešitelem byl doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc. a v roce 2019 bylo upgradováno a rozšířeno v rámci projektu OP VVV Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – VRR, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008562. Pro jeho použití platí Směrnice děkana č. 4 z roku 2018: Zásady pro provozování a používání výpočetní techniky zapojené do sítě MFF UK. Správcem je Pavel Kudrna, integraci do infrastruktury MFF provedli P. Vlášek, P. Zakouřil, T. Drbohlav, P. Kaňkovský, L. Urban a do infrastruktury UK M. Voců.

Úložiště je automaticky zpřístupněno všem studentům MFF po dobu jejich studia na MFF a  je k dispozici také zaměstnancům MFF.

Počáteční limit diskového prostoru (kvóta) je 10 GB. Do kvóty se započítávají všechny soubory v adresáři a podadresářích uživatele popř. projektu. Je možné požádat správce o jeho navýšení.

Na požádání je možné získat i větší „projektový“ diskový prostor mimo výše uvedený limit uživatele např. při (spolu)práci na studentském projektu, zpracování dat z experimentu apod.

Uložená data jsou zabezpečena proti ztrátě, jsou uložena na svazcích typu RAID 6 a je udržována online kopie dat v geograficky oddělené lokalitě, vzhledem k jejich objemu však nejsou plnohodnotně zálohována.

Je ale k dispozici obnova starších verzí souborů, přístupná přes webovou aplikaci. Změněné soubory jsou jednou denně v nočních hodinách uschovávány a to až do dvojnásobku kvóty uživatele popř. projektu. Po dosažení této hranice je záloha prováděna na úkor nejdříve uschovaných souborů.

S požadavky případně problémy se prosím obraťte na adresu su-adm@karlov.mff.cuni.cz.

Jak se připojit

 • Přihlašovacím jménem je unikátní login, který lze nalézt v SIS volbou „Vyhledávání loginů“ na základě čísla osoby z průkazu.
 • Přihlašovací heslo je vždy stejné jako v SIS a je spravováno v CAS, kde je možné si ho případně změnit.
 • Pro připojení prostřednictvím protokolů CIFS nebo NFS4 je navíc nutné
  • u účtů, které existovaly před 1. 7. 2009 a od tohoto data si neměnili heslo, provést změnu hesla (což lze i na stejné heslo) a
  • mít plnohodnotné heslo, tj. CAS nesmí hlásit „Váš účet používá heslo nastavené přes webový formulář bez osobního ověření totožnosti“. Nastavení plnohodnotného hesla, tj. s osobním ověřením totožnosti, je již kromě výdejních center možné i v každé budově MFF u pracovníků pověřených proděkany příslušných sekcí.

Úložiště podporuje připojení

 • webovým prohlížečem (HTTPS) na adrese https://su.mff.cuni.cz/, zde je možná mj.
  • obnova starších verzí souborů
  • úprava přístupových práv Pozn.: Skupina je totožná s vlastníkem, práva skupin SÚ nepoužívá.
 • prostřednictvím sítě Microsoft network (protokol CIFS), kde
  • úložiště nabízí ke sdílení adresář \\su.mff.cuni.cz\home. Připojení je možné jen z doménymff.cuni.cz.
 • Protokolem SFTP s údaji pro připojení
  • hostname: su.mff.cuni.cz, port: 22.
  • Kontrolní otisky veřejných klíčů jsou
   • SHA256:RrgTewDrVw9VahDd6BjhChk0ck5D3+syPCiMLQphvE0, MD5:a8:59:e2:80:c0:c8:c5:ae:d9:79:fb:2a:b9:2a:fd:5d (RSA),
   • SHA256:ScdTyEvg31oQYaGNkjm6R4RuZ7tUguS/Lo407IgW/g0, MD5:bc:86:96:23:90:74:05:e6:ad:3c:3a:ef:48:0f:80:27 (ECDSA),
   • SHA256:1zAK54cO5do7KHoGkMTNgl+E8UKzy7cn6qAwXI6907Q, MD5:e9:e1:e1:b9:fa:50:ea:12:41:66:bb:84:d7:ab:12:9f (ED25519) a
  • kompletní veřejné klíče ve formátu known_hosts jsou zde.
 • Zabezpečeným FTP (tzv. FTPS)
  • na adrese su.mff.cuni.cz, přičemž
  • šifrování musí být zapnuto jak u řídícího (control) tak u datového spojení.
 • Protokol NFS4 je určen především pro připojení z unixových stanic, viz dále, a umožňuje připojení jen z domény mff.cuni.cz.

Pro připojení z prostředí Windows jsou doporučeny resp. vyzkoušeny

 • jako webové prohlížeče programy
  • Internet Explorer 7,
  • Firefox 3.
 • Protokol CIFS je součástí Windows XP, proto stačí
  • zadat \\su.mff.cuni.cz\home do políčka Address ve Windows Exploreru (Průzkumníkv českých verzích Windows).
  • Pokročilejší uživatelé mohou použít v příkazové řádce příkaz net use \\su.mff.cuni.cz\home.
 • Pro protokol SFTP
  • program WinSCP verze 4,
  • FAR manager s pluginem WinSCP verze 1.6.1,
 • pro FTPS
  • FAR manager s pluginem Far Navigator (ProxyFtp) version 1. 9.r2.
 • Protokol NFS4 je určen pro připojení z unixových stanic.

Pro připojení z prostředí Linux jsou doporučeny resp. vyzkoušeny

 • jako webové prohlížeče programy
  • Firefox verze 3.
 • Pro protokol CIFS lze použít program smbclient např. takto
  • smbclient //su.mff.cuni.cz/home.
 • Pro protokol SFTP
  • program sftp
 • pro FTPS
  • program lftp verze 3.7.6
 • Protokol NFS4 vyžaduje složitější nastavení, pro linux je k dispozici tento návod.

Historie

5. prosince 2013
Studentské úložiště nabízí prostor nejen pro studenty, ale i zaměstnance MFF. Využijte možnosti mít svá data uspořádaná na jednom místě, popř. je sdílet s kolegy z MFF, a pohodlně a bezpečně je využívat po síti. Potřebujete-li větší prostor, požádejte si o zvýšení diskové kvóty.
31. července 2011
Studenti přijatí do navazujícího studia již neztratí v době mezi ukončením studia a zápisem do navazujícího studia přístup na SÚ. Letos v červnu však tato funkčnost ještě nebyla k dispozici, proto ten, kdo ztratil ukončením studia obsah svého home adresáře, může požádat o jeho obnovení.
12. dubna 2011
V úterý 12. 4. 2011 od 17 hodin proběhne aktualizace operačního systému na SÚ, během které může dojít ke krátkodobému výpadku služeb. Děkujeme za pochopení.
18. srpna 2010
Data z domovských adresářů PLK byla přesunuta na SÚ.
Uživatelé, kteří měli účet v PLK, najdou svá data v podadresářiData_ze_serveru_Egret popř. Data_ze_serveru_Egret3 svého domovského adresáře na SÚ. Více na stránce PLK.
28. června 2010
Oznámení o zahájení provozu SÚ.