Děkanský den 12. listopadu 2021

S ohledem na současnou epidemickou situaci se Děkanský sportovní den, plánovaný na pátek 12. listopadu, ruší. V uvedený den je možno konat standardně rozvrhovanou výuku za předpokladu, že se na jejím konání vyučující se zapsanými studenty v předstihu dohodli a studenti se jí mohou účastnit. (mff.cuni.cz/koronavirus)

 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208