Děkanský den 12. listopadu 2019

VOLEJBAL

Pořadatel: KTV MFF UK
Organizátor: Mgr. Zuzana Vaníčková
e-mail: zuzanavanickova@seznam.cz
tel.: 272 082 402
Místo: Sportovní centrum UK Hostivař – centrální hala
Kapacita: kapacita družstev omezená, přihlášky do turnaje posílejte co nejdříve
Účastníci: Studenti a zaměstnanci MFF v libovolném složení ženy - muži
Herní řád: hraje se podle platných Pravidel volejbalu, v případě časové tísně si pořadatel vyhrazuje právo utkání zkrátit
Herní systém: bude stanoven na místě, volejbalové míče budou pro hráče k  dispozici
Přihlášky: do 10. 11. 2019 na e-mail organizátorky (název týmu, jména hráčů)
Harmonogram: 9:15 - 9:30 - sraz hráčů, prezence družstev
9:30 - oficiální zahájení Děkanského sportovního dne
10:00 - zahájení turnaje
16:00 - předpokládaný konec turnaje
Nezapomeňte: klíček ke skříňce v centrální šatně (za cennosti v průběhu turnaje neručíme)
čistou sálovou obuv, sportovní formu a dobrou náladu :-)HERNÍ VÍCEBOJ

Pořadatel: KTV MFF UK
Organizátor: Mgr.Martin Kozák
e-mail: martinkozak@seznam.cz
Místo: Sportovní centrum UK Hostivař – centrální hala
Účastníci: vedení fakulty a studenti
Přihlášky: do 10. 11. 2019 na e-mailovou adresu organizátora
Kapacita: počet účastníků je omezen na max. 8 dvojic studentů
Program: herní víceboj složený ze soft tenisu, nohejbalu, malého fotbalu a  stolního tenisu
Charakteristika: dvojice studentů se střetnou postupně ve všech čtyřech sportech s  vybranými dvojicemi vedení fakulty
Pořadí turnajů:
soft tenis – doc. Mirko Rokyta, doc. Vladislav Kuboň
nohejbal – prof. Jan Kratochvíl, doc. Martin Vlach
malý fotbal – doc. Vladislav Kuboň, prof. Jan Trlifaj
stolní tenis – doc. František Chmelík, prof. Jan Kratochvíl
Hrát se bude podle platných oficiálních pravidel jednotlivých sportů. Drobné úpravy budou upřesněny na místě. Jednotlivá utkání budou probíhat na čas. Délka jednoho utkání záleží na počtu přihlášených studentských dvojic. Při překročení času utkání se pouze dohrává rozehraná výměna. Maximální délka jednoho turnaje je 80 minut.
Hodnocení: V každém sportu víceboje bude určeno pořadí dvojic studentů podle dosaženého výsledku proti nasazené dvojici vedení. Celkové pořadí víceboje bude určeno součtem jejich umístění v jednotlivých sportech. Při rovnosti součtu pořadí rozhoduje vyšší počet lepších umístění. Následuje celkový poměr dosažených bodů ve všech utkání příslušné dvojice. Posledním kritériem při rozhodování konečného pořadí je los.
Harmonogram: 9:30 - oficiální zahájení Děkanského sportovního dne
10.00 – 16.00 hod (registrace hned po zahájení DSD)BADMINTON

Pořadatel: KTV MFF UK
Organizátor: Mgr. Pavel Šodek
e-mail: pavelsodek@seznam.cz
Místo: Sportovní centrum UK Hostivař – víceúčelová nafukovací hala
Kapacita: max. 12 dvojic
Účastníci: studenti a zaměstnanci MFF UK, turnaj ve čtyřhrách, společný pro muže i ženy
V případě mixu nebo při čistě dívčí sestavě bude takováto dvojice bodově zvýhodněna.
Herní systém: bude stanoven na místě
Přihlášky: do 10. 11. 2019 na e-mail organizátora
Harmonogram: 9:30 - sraz a oficiální zahájení DSD v centrální hale SCUK
10:00 - zahájení turnaje
Nezapomeňte: klíček ke skříňce do šatny (za cennosti v průběhu turnaje neručíme)
čistou sálovou obuv
sportovní vybavení (rakety a košíčky) je možné zapůjčit od organizátoraTENIS

Pořadatel: KTV MFF UK
Organizátor: PaedDr. Stanislav Stehno
e-mail: stehnos@jinonice.cuni.cz
tel.: 272 082 404
Místo: Sportovní centrum UK Hostivař – tenisová nafukovací hala
Účastníci: studenti a zaměstnanci MFF, čtyřhra v libovolném složení muži – ženy
Herní řád: Hraje se podle platných pravidel tenisu. Konečná podoba a systém turnaje budou určeny podle počtu přihlášek a prostorových možností.
Přihlášky: Do 10. 11. 2019 na email výše. V přihlášce uveďte jmenovité složení dvojice a vlastní odhad výkonnosti obou hráčů (vyberte z úrovní začátečník/rekreační/výkonnostní tenista). Pořadatel si vyhrazuje právo redukovat počet přihlášek podle prostorových možností SCUK.
Harmonogram: 9:30 oficiální zahájení Děkanského sportovního dne v centrální hale SCUK
9:35 – 10:15 rozcvičení a prezentace
10:15 zahájení turnaje
Poznámka: převlékání v tenisových šatnách; občerstvení zajištěno v  centrální hale SCUK
Nezapomeňte: klíček ke skříňce do šatny (za cennosti v průběhu turnaje neručíme); čistou sálovou obuv; sportovní formu a dobrou náladu.STOLNÍ TENIS

Pořadatel: KTV MFF UK
Organizátor: Mgr. Milan Šafr
e-mail: milan.safr@staff.cuni.cz
Místo: Sportovní centrum UK Hostivař – herna stolního tenisu
Kapacita: 16 účastníků
Účastníci: studenti a zaměstnanci MFF UK
Herní řád: Dvouhra muži i ženy dohromady
Herní systém: Dvouhra: 1. stupeň skupinový 2. Stupeň vylučovací K. O.
Systém může být dodatečně upraven, dle počtů účastníků.
Přihlášky: do 10. 11. 2019 na e-mail organizátora
Harmonogram: 9:30 - oficiální zahájení Děkanského sportovního dne
9:45 – 10:15 rozehrání (možnost i s tréninkovým robotem)  
10:15 - zahájení turnaje  
Nezapomeňte: klíček ke skříňce v centrální šatně (za cennosti v průběhu turnaje neručíme) čistou sálovou obuv  LETNÍ BIATLON

Pořadatel: KTV MFF UK
Organizátor: Mgr. Jiří Teplý
e-mail: jiri.teply@mff.cuni.cz
tel.: 272 082 403
Místo: Sportovní centrum UK Hostivař – venkovní prostor za bazénem
Kapacita: kapacita je omezená, přihlášky posílejte co nejdříve
Účastníci: studenti a zaměstnanci MFF
Disciplíny: Individuální závod na cca 900m (běh-střelba-běh-střelba-běh), běhají se trestná kola
Soutěž o nejrychlejšího střelce
Propozice: Kategorie muži, ženy
Propozice střelba: Účastníci soutěže mají tři kvalifikační pokusy střelby, při kterých se snaží umístit mezi šesti nejrychlejšími a postoupit tak do finále. Finále střelby proběhne před závěrečným předávání cen.
Přihlášky: do 10. 11. 2019 na e-mail organizátora (pouze biatlon)
Harmonogram: 11:00 – 11:50 sraz účastníků, seznámení se střelbou a její trénink
11:50 – 12:00 prezence a losování a projití závodního okruhu
12:00 zahájení štafetového závodu
12:00 – cca 15:30 kvalifikace střelby
Nezapomeňte: klíček ke skříňce do šatny (za cennosti neručíme)
obuv, která neklouže na trávě (ideálně ani na mokré)ŠACHY

Pořadatel: KTV MFF UK
Organizátor: Bc. Martin Postupa
e-mail: martin.postupa@seznam.cz
Místo: zasedací místnost SCUK v Hostivaři
Kapacita: 16 hráčů
Účastníci: studenti a zaměstnanci MFF UK
Herní systém: Švýcarský systém, 2 x 20 minut na partii, 7 kol, losováno programem swiss-manager
Přihlášky: do 10. 11. 2019 na e-mail organizátora (přihláška musí obsahovat jméno, příjmení a elo)
Harmonogram: 9:30 oficiální zahájení Děkanského sportovního dne
9:40 - 10:00 prezentace - každý přihlášený hráč se musí dostavit před koncem prezentace.
10:00 - 15:00 konání turnaje
Poznámka: v případě neúčasti je nutné se odhlásit!POSILOVNA & TRX

Přijďte si zacvičit do naší posilovny a kromě tradičních forem posilování (činky, posilovací stroje) vyzkoušet i netradiční formy (TRX – závěsný systém využívající hmotnosti cvičence).

Pořadatel: KTV MFF UK
Organizátor: PhDr. Marek Paulík
e-mail: lyzar@centrum.cz
Místo: posilovna SCUK
sál A2 pro TRX
Účastníci: zaměstnanci fakulty a studenti
Přihlášky: bez přihlášky
Harmonogram: 12:00 – 13:30 lekce posilování pro začátečníky + volné posilování pro pokročilé
13:30 – 14:30 TRX
Šatna: centrální (zámek ke skříňce)
Poznámka: s sebou čistou sportovní obuv, ručníkKANOISTIKA

Pořadatel: KTV MFF UK
Organizátor: Mgr. Martin Kozák
e-mail: martinkozak@seznam.cz
Místo: Sportovní centrum UK Hostivař - bazén
Kapacita: 8 účastníků v každé skupině (celkem 16 účastníků)
Účastníci: studenti a zaměstnanci MFF UK
Program: Vyzkoušení si základů ovládání kajaku na divokou vodu. Součástí lekce je i trénink eskymáckých obratů.
Přihlášky: do 10. 11. 2019 na e-mail organizátora
Harmonogram: I. skupina
12:45 – úvodní informace
13:00 – nástup do lodí
14:00 – závěrečný úspěšný eskymácký obrat
II. skupina
14:00 – úvodní informace
14:15 – nástup do lodí
15:30 – závěrečný úspěšný eskymácký obrat
Poznámka: Na bazén jsou potřeba plavky, ručník, mýdlo. Vše ostatní je pro účastníky zajištěno.VOLNÉ PLAVÁNÍ

Pořadatel: KTV MFF UK
Místo: Sportovní centrum UK Hostivař – bazén
Čas: 13:30 – 15:30
Kapacita: k dispozici jsou 3 plavecké dráhy
Účastníci: studenti a zaměstnanci MFF UK
Přihlášky: bez přihlášek
Nezapomeňte: Na bazén jsou potřeba plavky, ručník, mýdlo.JUDO NA ZKOUŠKU

Pod dohledem profesionála Mgr. Josefa Brože můžete absolvovat základy juda. Pádová technika i základní techniky v postoji a na zemi.

Pořadatel: KTV MFF UK
Kontakt: josef.brozjudo@seznam.cz
Místo: Sportovní centrum UK Hostivař – úpolový sál
Účastníci: Studenti a zaměstnanci MFF – bez přihlášek
Harmonogram: 9:30 - oficiální zahájení Děkanského sportovního dne
10:00 – 12:00 – lekce Juda
Šatna: centrální (kimona jsou zdarma k zapůjčení)MODERNÍ FORMY CVIČENÍ S  HUDBOU

Pořadatel: KTV MFF UK
Organizátor: Mgr. Jana Pospíšilová
e-mail: jana.pospisilova4@staff.cuni.cz
Místo: Sportovní centrum UK Hostivař – sál A1, A2
Účastníci: Studenti a zaměstnanci MFF
Přihlášky: bez přihlášek
Šatna: centrální
Harmonogram: 9:30 – 9:45 hod. oficiální zahájení Děkanského sportovního dne
10:00 – 11:00 hod. dance fitness
11:00 – 12:00 hod. kruhový trénink
13:00 – 14:00 hod. zdravotní cvičení
Popis lekcí: Dance fitness – Dance fitness spojuje prvky tanečních technik s posilováním, efektivně podpoří spalování tuků a formování postavy. Pracuje s rovnováhou a koordinací celého těla. Rozšiřuje taneční schopnosti, pružnost svalových skupin a pohybovou paměť. Na tuto lekci není potřeba mít žádné předchozí zkušenosti, je vedena zábavnou formou a pro všechny. Tančit je možné bez bot nebo v libovolné taneční/sportovní obuvi.
Kruhový trénink – jedná se o intervalové cvičení na jednotlivých stanovištích, které jsou rozmístěny v pomyslném kruhu. Střídají se posilovací cviky na jednotlivé svalové skupiny, ale i  nejrůznější pomůcky (BOSU, step, fitness tyče, švihadlo, činky atd.).
Velice zábavná forma cvičení, která je vhodná pro ženy i muže všech věkových kategorií. Na tuto lekci je vhodné mít sportovní obuv, ručník a  pití.
Zdravotní cvičení – odstraňuje potíže z  jednostranné zátěže a svalové nerovnováhy. Rozhýbe ztuhlé tělo a  posílí svaly potřebné pro správné držení těla a rovnováhu. Působí proti nepříznivým projevům degenerativních změn pohybového aparátu, proto je vhodné i pro lidi, kteří nemají se sportem žádné zkušenosti. Na lekci cvičíme převážně bez bot. Vhodné je pití a ručník.