Vlastně jenom plakáty


Andrew Goodall a Jaroslav Nešetřil

výstava probíhá v budově Ke Karlovu 3, 1.patro (chodba vlevo od hlavního schodiště)
od 5.6. do 3.9. 2023

vernisáž se koná v pondělí 5. 6. od 17:00 hodin


O výstavě

Vystavený soubor 14 plakátů vznikl přirozeným způsobem u příležitosti různých konferencí a přednášek pořádaných (nebo na požádání se podílejících) Katedrou aplikované matematiky a Informatickým ústavem UK. Jak je vidět, snažili jsme se o plakáty, které vystihovaly a doplňovaly příslušnou akci. Naše plakáty měly příznivou odezvu doma i v zahraničí a tak jsme se rozhodli výběr z plakátů prezentovat jako celek.

Andrew Goodall a Jaroslav Nešetřil


O autorech

Dr. Andrew Goodall vystudoval na univerzitě v Oxfordu a od roku 2012 působí v Informatickém ústavu Univerzity Karlovy na MFF a je rovněž lektorem angličtiny na FSV UK. Pracuje hlavně v kombinatorice a algebře. Je známým fotografem s několika výstavami.

Prof. Jaroslav Nešetřil je zaměstnán v Informatickém ústavu Univerzity Karlovy na MFF. Pracuje v mnoha oblastech matematiky a informatiky. 20 let spolupracoval s Jiřím Načeradským a spolu vytvořili rozsáhlé dílo (viz. např. J. Načeradský, J. Nešetřil: Antropogeometrie I, II, Rabasova Galerie 1998, ISBN 80-85868-25-3).


katalog výstavy ve formátu pdf


Ukázky vystavených plakátů