Výzva Vzdělávání v době COVIDu pokračuje

18. prosince 2020

Začátkem listopadu zveřejnili zástupci didaktických pracovišť Matfyzu dobrovolnickou výzvu určenou zejména studentkám a studentům naší fakulty. Projekt pomoci školám, například při vedení on-line výuky, i nadále pokračuje. Průběžná čísla dokládají velký zájem studentů o dobrovolnickou práci.

Potenciálním dobrovolníkům výzva nabízí spojení se školami, hlavně základními, které hledají pomoc především v oblasti vedení on-line výuky (matematiky, fyziky a informatiky) a doučování svých žáků.

Projekt se úspěšně rozvinul a pomoc je momentálně „v plném proudu“.

Celkově se přihlásilo 41 zájemců o dobrovolnictví. Z toho 14 je studentů učitelství (na Matfyzu nejčastěji v kombinaci matematika – fyzika), dále 10 studentů uvedlo jako svoje zaměření fyziku, 6 matematiku a 6 informatiku. Dodejme, že komu chybí do celkového součtu počet 5, počítá správně. Představy několika málo zájemců se od reálných možností výzvy přeci jen trochu lišily.

Dobrovolníci byli propojeni s konkrétními školami a dále s konkrétními třídami a žáky. Nejčastěji se zapojili do online doučování žáků, zejména matematiky. S účastníky projektu proběhlo několik online schůzek, jednak na začátku práce, jednak v jejím průběhu. Z rozhovorů vyplynulo, že studenti museli řešit různé nečekané situace, které vznikaly především na podkladě poměrně chaoticky vyhlašovaných protiepidemických opatření na celostátní úrovni. Bez přehánění ale můžeme konstatovat, že i v této oblasti se pozitivně projevily vlastnosti pro matfyzáky typické: nezaleknutí se problému (chceme-li „nové situace“) a snaha problém řešit. Probíhající pomoc bude pokračovat do začátku zkouškového období zimního semestru, pokud se zúčastnění nedomluví jinak.

I když jsme tedy ještě v běhu (někdy skutečně i fyzickém), už teď patří velký dík všem, kteří projevili snahu pomáhat, a dvojnásobný dík těm, kteří se nad rámec všech dalších radostí a starostí spojují s dětmi a mladými lidmi z různých koutů Česka, aby jim zcela konkrétně pomohli.

Vojtěch Žák, Jarmila Robová, Tereza Hannemann, Veronika Fišerová