Dobrovolnická výzva: Vzdělávání v době COVIDu

3. listopadu 2020


Milé matfyzačky, milí matfyzáci,
studenti a studentky učitelství,

počet lidí, kteří v naší zemi potřebují v souvislosti s epidemií COVID pomoc druhých, stoupá. Kromě pomoci v první, zejména medicínské linii, je potřeba také spousta ochotných lidí v dalších řadách; ani na ty nesmíme zapomínat.

Vaše fakulta, Matfyz, vám všem, kteří se chcete dobrovolně zapojit a zatím nevíte jak konkrétně, může v této chvíli nabídnout rychlé a efektivní spojení se školami, zejména základními, které o vaši pomoc velmi stojí. Jednalo by se zejména o vedení on-line výuky (matematiky, fyziky a informatiky), doučování žáků, příp. hlídání dětí v dané škole a další pomoc po vzájemné dohodě vás a školy. Jde zejména o školy, které se nad rámec jiných starají o děti zaměstnanců krizové infrastruktury státu (zdravotníků, policistů, …). Možná je taková škola blízko vás, možná jste některou jako žáci navštěvovali.

Je jasné, že pro mnohé z vás je současná situace už jen z důvodu studia nebo rodinné situace obtížná. Pokud se ale mezi vámi najdou takoví, kteří se i tak chtějí vydat na cestu pomoci jiným, potřebným, Matfyz na vás bude hrdý a bude se snažit vám být nápomocný. Kromě přímého zkontaktování s danou školou vám budou níže uvedení učitelé (a nejen oni) k dispozici, když vás při dobrovolnické činnosti potkají obtíže, budete je chtít s někým probrat nebo si prostě popovídat.

V případě vaší ochoty přejděte prosím na https://forms.gle/he2RgyoYDXFpSsrV8.

Za zvážení této možnosti a veškerou pomoc, kterou už teď mnozí z vás poskytují nebo budou poskytovat lidem kolem, vám děkují vaši učitelé.

Vojtěch Žák, Cyril Brom, Jarmila Robová