Vynikající vědci převzali ocenění Hlávkovy nadace

20. listopadu 2017

Nejstarší česká nadace v předvečer 17. listopadu oceňovala významné osobnosti tuzemské vědy. Uznání se vedle dalších vědců dostalo i dvěma zástupcům Matematicko-fyzikální fakulty. Medaili pro nestory české vědy převzala prof. Eva Hajičová. Cenu Josefa Hlávky za mimořádné studijní a vědecké výsledky získal dr. Martin Balko.

Medaile Josefa Hlávky, které každoročně uděluje nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, jsou určeny předním osobnostem české vědy a umění. Za celoživotní přínos a šíření dobrého jména české vědy ve světě ocenění ve čtvrtek převzala Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., z Ústavu formální a aplikované lingvistiky.

Prof. Hajičová působí na Matematicko-fyzikální fakultě od roku 1973 a má za sebou řadu vědeckých i pedagogických úspěchů. Patří k jejím osobním zásluhám, že formální a komputační lingvistika je dnes v České republice jedním ze špičkových oborů, uznávaných doma i ve světě. Pod jejím vedením vznikl koncept světově unikátního projektu Pražského závislostního korpusu. Je autorkou více než dvou stovek vědeckých prací a držitelkou českých a mezinárodních ocenění, mj. ceny Alexandra von Humboldta.

Vedle medailí pro nestory české vědy a umění se na zámku v Lužanech u Přeštic udílely také ceny mladým vědcům, absolventům a studentům vysokých škol. Mezi jedenáct oceněných zástupců Univerzity Karlovy patřil RNDr. Martin Balko, Ph.D., který působí na Katedře aplikované matematiky.

Dr. Balko dosáhl vynikajících studijních a vědeckých výsledků. Významným způsobem se podílí na chodu katedry, pořádání odborných akcí a přípravě grantu centra excelence Institutu teoretické informatiky. O jeho zapojení do excelentního světového výzkumu svědčí i dva post doktorské pobyty na špičkových pracovištích v zahraničí financovaných prestižními granty Evropské výzkumné rady.

Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových je nejstarší českou nadací. Založena byla architektem, politikem a mecenášem Josefem Hlávkou v roce 1904. Jejím posláním je podporovat vědu a umění a jejich významné představitele. Medaile Josefa Hlávky se udělují od roku 1996 na návrh rektorů českých univerzit a předsedy Akademie věd ČR. Ocenění je spojeno s odměnou 75 tisíc korun.

tisková zpráva, OMK