Vědecká rada UK ocenila prof. Bičáka

28. ledna 2022

Profesor Jiří Bičák z Ústavu teoretické fyziky MFF UK včera v prostorách historického Karolina převzal zlatou pamětní medaili za významné celoživotní dílo v oboru teoretické fyziky a za dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Profesor Bičák je jednou z nejvýraznějších vědeckých a akademických osobností v oblasti teoretické fyziky, astrofyziky a kosmologie. Konkrétně rozvinul a významně posunul výzkum v relativistické teorii gravitace a svým působením ovlivnil několik generací vědeckých pracovníků. Ve svém výzkumu se zabývá nejzákladnějšími otázkami povahy našeho vesmíru – vznikem samotného prostoru a času ve velkém třesku či okamžiky, kdy se prostor a čas deformují a bortí, drcené gravitací zanikajících hvězd uvnitř černých děr. Je též vynikajícím učitelem a mentorem. A jak říkají jeho kolegové, profesor Bičák vědu nejen „dělá“, ale vědou i vnitřně „žije“. Zastával řadu akademických funkcí a za svoji práci získal mnoho ocenění. Také navázal velké množství úzkých kontaktů se špičkovými vědci v zahraničí. Jeho přičiněním jsme tak v Praze mohli uvítat nobelistu Kipa Thorna či královského astronoma Martina Reese.

Pamětní medaile byla prof. Bičákovi, a sedmi dalším významným osobnostem univerzity, předána v rámci prvního letošního zasedání Vědecké rady UK. Ocenění laureátům naposledy předal dosluhující rektor univerzity prof. Tomáš Zima.

podle RUK, foto Vladimír Šigut