prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.

Pracoviště
Vědecká rada
Poradní orgány vedení fakulty
Ústav teoretické fyziky
Telefon
95155 2499
Fax
95155 2496
E-mail
Jiri.Bicak@mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://utf.mff.cuni.cz/info/lide/bicak.html
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
A 1036 (1117), 10. patro, Katedrový objekt Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8