Univerzita Karlova obhájila postavení v žebříčku Best Global Universities

21. října 2020

Univerzita Karlova obhájila své mezinárodní postavení mezi nejlepšími světovými výzkumně orientovanými vysokými školami. V žebříčku Best Global Universities, jehož výsledky byly zveřejněny včera, jí patří celkově 210. místo. V oborech matematika, fyzika, botanika a zoologie se navíc zařadila mezi nejlepší stovku.

Žebříček Best Global Universities, jehož domovskou zemí jsou Spojené státy americké, již sedmým rokem porovnává úroveň vědecké činnosti vysokých škol, a to na základě třinácti ukazatelů postihujících reputaci, excelenci, intenzitu a spolupráci v oblasti výzkumné činnosti. „Pro letošní vydání byla analyzována činnost téměř 1800 vysokých škol z celého světa, zveřejněno pak bylo pořadí nejlepších 1500 z nich. Univerzita Karlova v této silné mezinárodní konkurenci obstála, když byla celkově klasifikována na 210. místě, čímž zopakovala své loňské umístění. Jde o společný úspěch celé akademické obce UK,“ řekl rektor Tomáš Zima.

Spolu s celkovým žebříčkem vysokých škol byly rovněž zveřejněny výsledky oborového srovnání. Univerzita Karlova je v letošním roce mezi nejlepšími světovými pracovišti zastoupena ve 24 z celkových 38 hodnocených oborů. Ve třech oborech, jimiž jsou matematika, fyzika, botanika a zoologie, se její pracoviště nacházejí v první stovce. Například ve fyzice obsadila 71. místo a předstihla tak americkou Johns Hopkins University, německou Humboldt-Universität zu Berlin či britskou King's College London.

V dalších třinácti oborech (astronomie, endokrinologie a metabolismus, chirurgie, imunologie, kardiologie, onkologie, klinická medicína, farmakologie a toxikologie, neurovědy a behaviorální vědy, mikrobiologie, vědy o životním prostředí a ekologie, ekonomie, humanitní a uměnovědné obory) pak patří mezi dvě stě nejlepších světových pracovišť.

Vedle Univerzity Karlovy je v celkovém žebříčku a v různé míře i v oborových žebříčcích zastoupeno dalších deset českých vysokých škol, a to zejména Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci a České vysoké učení technické v Praze.

OPMK, TZ UK, foto Vladimír Šigut