SUSE strategickým partnerem MFF UK

9. prosince 2016

SUSE, nadnárodní společnost vytvářející známé linuxové distribuce openSUSE, SUSE Linux Enterprise a celou řadu dalších open source produktů, navázala na dosavadní plodnou spolupráci a vstoupila jako strategický partner do partnerského programu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Děkan MFF UK prof. Jan Kratochvíl a regionální manažer společnosti SUSE pro Českou republiku a Slovensko Miroslav Kořen slavnostně podepsali koncem listopadu v budově informatické sekce Matfyzu na Malostranském náměstí smlouvu o strategickém partnerství. Zdaleka se nejedná o první spolupráci Matfyzu a společnosti SUSE, ovšem tato nová dohoda umožní oběma stranám zintenzivnit především zapojení studentů během i po ukončení studia.

Zaměstnanci společnosti SUSE budou moci díky této spolupráci například vypisovat témata bakalářských a diplomových prací a témata softwarových projektů, která studentům zprostředkují nejen zkušenosti s vývojem open source softwaru, ale získají pomocí nich také odborné vedení IT profesionálů. Dojde také k prohloubení spolupráce na relevantních odborných předmětech a společnost SUSE bude mít možnost sponzorovat či darovat ceny do studentských a vědeckých soutěží a poskytovat studentské a vědecké granty. Matfyz a SUSE se rovněž dohodli na vzájemné propagaci na svých akcích a zapojení společnosti SUSE do Mentoringového programu Matfyzu.

Podle děkana MFF UK, prof. Jana Kratochvíla, byla již dřívější neformální spolupráce mezi Matfyzem a SUSE velmi cenná. „Velice oceňujeme nejen to, že ve společnosti SUSE pracuje celá řada matfyzáků, ale také to, že na rozdíl od mnohých jiných IT firem nacházejí v SUSE uplatnění nejen naši softwaroví inženýři, ale také teoretičtí informatici. Spektrum toho, čím se společnost SUSE zabývá, je podobně jako v případě MFF UK velmi pestré a široké,“ uvedl Jan Kratochvíl.

Miroslav Kořen, regionální manažer společnosti SUSE pro Českou republiku, při podpisu partnerské smlouvy mimo jiné řekl: „Od nově podepsaného strategického partnerství si v SUSE slibujeme posílení již probíhající aktivní spolupráce. Naším cílem je, aby se studenti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy zapojovali do aktivit, které v SUSE pořádáme, a podíleli se tak mimo jiné na vývoji komunitních open source projektů, jejichž jsme součástí. Věříme také, že SUSE dokáže nabídnout atraktivní firemní prostředí pro absolventy univerzity.“

Podpisem partnerské smlouvy došlo k posunutí dosavadní neformální spolupráce mezi zaměstnanci společnosti SUSE na jedné straně a členy akademické obce MFF UK na druhé straně do roviny oficiální spolupráce dvou institucí.

– OMK –