Strouhalovská přednáška o změně klimatu

7. března 2022

Ve středu 2. března proběhla na MFF UK slavnostní Strouhalovská přednáška, ve které profesor Jens Hesselbjerg Christensen z Kodaňské univerzity představil fyzikální pohled na klimatické modely.

Tradice Strouhalovských přednášek sahá do roku 1998, ta letošní měla tedy pořadové číslo 25. V lednu tohoto roku zároveň uplynulo 100 let od úmrtí profesora Čeňka Strouhala, na jehož počest se přednášky konají. Obvyklým místem bývá posluchárna F1, rovněž pojmenovaná po prof. Strouhalovi, tentokrát ji však nahradila posluchárna M1 jako prostor pro komunikaci přes platformu Zoom. Další zájemci se mohli připojit přímo prostřednictvím veřejného odkazu.

Jens Hesselbjerg Christensen (*1958) působí jako profesor v Institutu Nielsa Bohra na Kodaňské univerzitě. Tam získal i doktorát z astrofyziky v roce 1990. Hned poté se stal pracovníkem Dánského meteorologického ústavu, kde přes 15 let vedl výzkum klimatu. V rámci této činnosti se zapojil do mnoha mezinárodních projektů a publikoval více než 120 prací. Je také spoluautorem zpráv Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). Zaměřuje se na klimatické fenomény, regionální klima a změny klimatu s důrazem na Evropu a Arktidu.


Abstrakt přednášky:

Recent developments in regional climate modeling, where horizontal model resolution now approaches the kilometer scale offers new opportunities for more complete and hence realistic modeling of central physical processes such as e.g. large-scale convection. But for over more than 30 years of working with climate models, Prof. Christensen has seen many developments adding to the credibility of models and this talk will illustrate some of these major achievements and put regional climate change into the perspective of the global warming agenda.

OPMK
Úvodní foto: Ola Jakup Joensen, NBI