Springer publikoval závěrečnou práci studenta Matfyzu

16. července 2019

Renomované vydavatelství Springer ocenilo absolventa Matfyzu dr. Petera Kúše. Jeho disertace byla zařazena do série „Springer Theses – Recognizing Outstanding Ph.D. Research“.

V rámci série je každoročně knižně publikováno 100 až 200 mimořádně kvalitních disertací z celého světa z oblasti přírodních věd. Zařazené práce musejí splňovat několik kritérii včetně vysoké míry invence a jsou vybírány na základě nominací domovských institucí autorů a doporučení dvou specialistů daného oboru.

Dr. Peter Kúš se ve své disertaci zabýval vývojem nových nanostrukturovaných tenkovrstvých katalyzátorů pro elektrolyzéry vody a vodíkové palivové články.

„Práce spadá do oblasti vodíkového hospodářství, což je moderní koncept nakládání s energií z obnovitelných zdrojů. V rámci něj se dá přebytečná elektrická energie využít na rozklad vody na vodík a kyslík prostřednictvím elektrolyzérů vody. Vytvořený vodík je pak možné dodávat do distribučních sítí zemního plynu anebo může být pomocí palivových článků zpětně přeměněn na elektrickou energii a pohánět vodíková auta či vyrovnávat výkyvy elektrické sítě,“ nastiňuje možnosti využití svého výzkumu oceněný autor.

Kúšovi se podařilo navrhnout vrstvený anodový katalyzátor, který má účinnost srovnatelnou se standardně používanými katalyzátory, avšak obsahuje výrazně méně drahých kovů. Pod vedením prof. Vladimíra Matolína svou disertaci v loňském roce obhájil a ve výzkumu dál pokračuje jako vědecký pracovník na Katedře fyziky povrchů a plazmatu.

OPMK