Spolupráce s univerzitou ve Vietnamu

7. prosince 2016

Memorandum of Understanding mezi MFF UK a Ton Duc Thang University v Ho Či Minově Městě umožní výměnu studentů i akademických pracovníků.

Začátkem listopadu byla navázána spolupráce s Ton Duc Thang University (TDTU). Děkan MFF UK prof. Jan Kratochvíl a ředitel Centra evropské spolupráce TDTU dr. Phan Dao společně podepsali Memorandum of Understanding, které zpřístupňuje vietnamským studentům kombinované studium na MFF UK a pedagogům fakulty naopak nabízí příležitost k působení na TDTU.

Podpisu memoranda byli přítomni také proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky prof. Jan Trlifaj a prof. Jaroslav Pokorný, který jako garant za fakultu k dohodě uvedl: „Studenti studující na Ton Duc Thang University mne překvapili svojí pílí i celkovým přístupem ke studiu. Jsou ve škole od časného rána, výjimkou nejsou ani soboty či neděle. Není pro ně problémem domluva v angličtině, doktorandi jsou vedeni k seriózní publikační činnosti. Věřím, že spolupráce MFF s touto univerzitou bude přínosem pro obě strany.“

V podstatě okamžitým projevem spolupráce byla možnost prezentovat MFF UK na vzdělávacím veletrhu 2nd Czech Education Fair, který TDTU pořádala ve dnech 24. a 25. listopadu.

– OMK –