Rotunda sv. Václava získala Patrimonium pro futuro

4. října 2017

Národní památkový ústav včera udílel ceny za nejlepší počiny v oblasti památkové péče a rovnou dvakrát odměnil Matematicko-fyzikální fakultu UK. Projekt záchrany rotundy sv. Václava zvítězil v kategorii „prezentace hodnot“ a také ve veřejném hlasování Památky děkují.

Matematicko-fyzikální fakulta UK dokázala, že stojí za to pustit se odvážně a poctivě do projektů, které objevují, zachraňují a prezentují památky mimořádné historické a kulturní hodnoty – byť se na počátku zdá, že překážky jsou nepřekonatelné, rizika příliš vysoká a závazky nezvládnutelné.

Několikaleté úsilí vložené do projektu „Záchrana rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze“ včera odměnil Národní památkový ústav na zámku v Bučovicích. Matematicko-fyzikální fakultě UK slavnostně udělil cenu Patrimonium pro futuro 2016 v kategorii „prezentace hodnot“. Ocenění symbolizované kovovou pamětní medailí převzal z rukou generální ředitelky NPÚ Nadi Goryczkové dr. Martin Vlach, proděkan pro PRopagaci a vedoucí projektu záchrany rotundy.

„Ocenění patří nejen celému týmu, který se na realizaci projektu podílel, ale také všem dárcům z řad veřejnosti, kteří finančně podpořili obnovu a zpřístupnění rotundy sv. Václava. Bez jejich pomoci by nebylo možné všechnu práci úspěšně dokončit. Právě tenhle fakt činí v našich očích cenu ještě významnější,“ upřesnil dr. Vlach.

Kromě vítězství v jedné ze čtyř hlavních kategorií si fakulta dále odnesla zvláštní ocenění Památky děkují, o jehož udělení rozhoduje on-line hlasování veřejnosti. Do ankety se zapojilo 4 027 osob a podle slov organizátorů hlasoval pro projekt záchrany rotundy nebývale vysoký počet účastníků.

Ceny Národního památkového ústavu Patriomonium pro futuro byly udělovány už čtvrtým rokem. Smyslem ocenění je upozornit na významné počiny v oblasti památkové péče a odměnit nejlepší projekty. Oborná komise letos vybírala z celkem 24 uchazečů ve čtyřech hlavních kategoriích (obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky).

Národní ocenění projektu, stejně jako vítězství ve hlasování veřejnosti ve vzácné shodě potvrzují význam rotundy sv. Václava na Malé Straně pro českou historii, ačkoli je mírným paradoxem, že o její současnost a budoucnost se stará exaktně zaměřená fakulta Univerzity Karlovy.

Matematicko-fyzikální fakulta děkuje všem, kteří ji podpořili v rámci hlasování Památky děkují.

– OMK –