Propagační video Matfyzu získalo ocenění

23. března 2020

Cenu za reprezentaci a propagaci MFF UK letos získal propagační spot s názvem Myslíte si, že je znáte. Promítala jej česká kina a úspěch slaví také na YouTube.

Cenu za reprezentaci a propagaci uděluje děkan fakulty na základě předchozího hlasování propagační komise za předsednictví proděkana pro PRopagaci. Předání proběhlo tradičně na fakultním plese na Žofíně. Letos připadl na 5. března, a byl tak jednou z posledních akcí pro širokou veřejnost, která ještě mohla proběhnout.

Ačkoli následná opatření prevence proti koronaviru utlumila společenský život na nezbytné minimum, provoz fakulty pokračuje i nadále s maximálním možným využitím digitálních technologií. Přihlášky ke studiu v bakalářských programech je možné i nadále podávat, jako obvykle, elektronicky a to až do 31. března 2020. Vedení fakulty si je vědomo možných komplikací, které se mohou v souvislosti s přihláškami vyskytnout. Vyzýváme všechny, aby neměli zbytečné obavy, případné problémy budeme řešit po uzavření přihlášek individuálně.

Za rok 2019 byly na Cenu za reprezentaci a propagaci nominovány dva projekty. Nakonec těsně zvítězilo propagační video, které v současnosti prezentuje fakultní kanál YouTube.

Komise ocenila fakt, že poprvé v historii Matfyzu byla k jeho propagaci využita vícekanálová kampaň, kdy projekce spotu v českých kinech doplnila cílená reklama na YouTube a dalších digitálních kanálech, včetně fakultních stránek.

Předmětem ocenění však bylo zejména naprosto profesionální zpracování videa, a proto patří členům externího realizačního týmu ve složení Matěj Podzimek (scénář), Martin Kopp (scénář a režie), Jan Drnek (kamera), Jakub Vansa (střih), Jan P. Muchow (hudba), Ctibor Pouba a Vilém Postránecký (produkce).

Video na YouTube zhlédl už více jak milion diváků a setkalo se s převážně kladným hodnocením. Doufáme, že především inspiruje uchazeče o studium k podání přihlášky a těšíme se na setkání v novém akademickém roce, snad už za normálních podmínek.

OPMK
Foto Roman Betík