Profesor Jan Kratochvíl členem vědecké rady NF Neuron

24. dubna 2023

Nadační fond Neuron oznámil jména nových členů vědecké rady. Mezi odborné garanty patří nově emeritní děkan MFF UK prof. Jan Kratochvíl, který se bude podílet na výběru laureátů Cen Neuron v oboru computer science.

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. (foto: Tomáš Rubín)

Už 12 let podporuje Nadační fond Neuron českou vědu a oceňuje české vědce i začínající badatele. Stěžejním projektem fondu jsou Ceny Neuron, které jsou každoročně udělovány excelentním vědcům a vědkyním v sedmi kategoriích. O laureátech cen rozhoduje vědecká rada NF Neuron, ve které zasedají osobnosti české i mezinárodní vědy. Od dubna patří mezi její členy prof. Jan Kratochvíl, který se stal garantem oboru computer science.

Prof. Jan Kratochvíl je odborníkem na teoretickou informatiku a kombinatoriku. Zabývá se strukturálními a algoritmickými otázkami teorie grafů, výpočetní složitostí, diskrétní a výpočetní geometrii. Vystudoval Univerzitu Karlovu, působil na University of Oregon, Université Metz a LaBRI Bordeaux. V letech 2012–2020 byl děkanem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, v letech 2002–2010 předsedou České matematické společnosti.

Členové vědecké rady NF Neuron jsou pravidelně obměňováni. Vedle prof. Kratochvíla se novými členy stali dr. Ivo Starý (garant v oboru chemie) a doc. Tomáš Pajdla (člen rady v oboru computer science).

OPMK