prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.

Pracoviště
Vědecká rada
Katedra aplikované matematiky
Telefon
95155 4234
E-mail
honza@kam.mff.cuni.cz
Domácí stránka
https://kam.mff.cuni.cz/~honza/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
S 226, 2. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1