Prof. Jan Malý členem Finské akademie věd

22. prosince 2016

Významné pocty se dostalo prof. Janu Malému z Katedry matematické analýzy MFF UK. V září ho Finnish Academy of Science and Letters jmenovala svým zahraničním členem (Foreign Member).

Nové členy vybrala akademie na svém výročním zasedání, které proběhlo v polovině dubna. Prof. Janu Malému bylo členství uděleno jako projev uznání jeho mimořádných akademických zásluh.

Prof. Malý je předním odborníkem v mnoha oblastech současné matematiky, od teorie reálných funkcí přes netriviální partie funkcionální analýzy, variačního počtu, parciálních diferenciálních rovnic až po teorii potenciálu a geometrickou teorii funkcí. Je autorem či spoluautorem tří monografií a více než 90 časopiseckých publikací s počtem citací převyšujících číslo 1000 (podle WoS). K jeho úspěchu, který je zároveň úspěchem celé české matematiky, mu srdečně blahopřejeme.

Tisková zpráva, OMK