Prof. Cédric Villani přednášel na Matfyzu

19. dubna 2017

Minulý čtvrtek přivítala fakulta na své půdě jednoho z nejvýznamnějších představitelů současné matematiky. Prof. Cédric Villani na Matfyzu proslovil přednášku Of particles, stars and eternity.

Přední francouzský matematik navštívil Prahu na pozvání Učené společnosti ČR. Během jednodenní zastávky přednesl českému publiku dvě přednášky. První, zaměřená na matematickou fyziku, se uskutečnila na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

Vystoupení 44letého matematika, který je mimo vědeckých zásluh znám také pro svou excentrickou vizáž, zaplnilo posluchárnu M1 na pražském Karlově do posledního místa. Neočekávané zpoždění příletu hosta elegantně překlenul přehledovým výkladem o Bernardu Bolzanovi a dalších souvislostech prof. Jiří Bičák. Téma se přímo nabízelo, neboť následná odpolední přednáška prof. Villaniho byla historicky první ze série přednášek Bernarda Bolzana organizovaných Učenou společností ČR. Na ustavení této nové tradice se velkou měrou podílel právě prof. Bičák.

O krátké úvodní entrée se následně postaral děkan fakulty prof. Jan Kratochvíl. Ten významnému hostu v závěru také předal fakultní dar v podobě Kleinovy lahve. Originální brož, která snad najde místo v matematikově pověstné „sbírce pavouků“, převzal prof. Villani z rukou proděkana pro matematickou sekci doc. Mirko Rokyty.

Téměř hodinová prezentace byla věnována otázce stability fyzikálních systémů. Do této oblasti prof. Villani v minulosti přispěl svými poznatky, za které pak v roce 2010 získal jedno z nejprestižnějších matematických ocenění – Fieldsovu medaili.

Ředitel Institutu Henriho Poincaré v Paříži a profesor na univerzitě Claude Bernarda v Lyonu se zabývá především parciálními diferenciálními rovnicemi, Riemannovou geometrií a matematickou fyzikou. Na svém kontě má řadu ocenění včetně Fermatovy ceny nebo ceny Henriho Poincaré. Zmíněná Fieldsova medaile mu byla udělena za práci věnující se tzv. Landauovu tlumení.

Kromě zmíněných dvou přednášek navštívil prof. Villani na Zelený čtvrtek také Českou televizi. Předtočený díl Hyde Parku Civilizace bude premiérově odvysílán v sobotu 29. 4. od 20:05 na ČT24.

– OMK –