Přihlašování do programu prg.ai Minor opět spuštěno

11. března 2021

Studenti MFF UK mají možnost přihlásit se do programu prg.ai Minor. Ten představuje unikátní spojení čtyř excelentních pražských fakult s cílem poskytnout hlubší vhled do oboru umělé inteligence.

Program prg.ai Minor nabízí různorodé pohledy na obor umělé inteligence. Skládá se z nejlepších předmětů ze čtyř zapojených fakult a klade si za cíl rozšířit znalosti o AI mezi talentovanými studenty z Univerzity Karlovy a Českého vysokého učení technického v Praze.

Pilotně byl prg.ai Minor spuštěn v zimním semestru 2019, v současnosti je jeho součástí již přes 50 studentů. Do iniciativy, jež prohlubuje spolupráci českých vědeckých institucí na poli technologií, se zapojily FIT ČVUT, FEL ČVUT, FSV UK a MFF UK. Za úspěšné absolvování programu náleží studentům certifikát, který jim pomůže otevřít dveře do světa AI průmyslu či vědy. Rozhovor s prvním absolventem programu, Václavem Maixnerem z fyziky na MFF UK, si můžete přečíst na portálu Matfyz.cz.

Břetislav Hájek z MFF UK, který se na zakončení programu teprve chystá, hovoří o své zkušenosti takto: „prg.ai Minor mi pomohl utvrdit se v tom, že bych chtěl nadále pokračovat ve studiu umělé inteligence a nakonec snad i ve výzkum. Obecný přehled, který jsem díky němu získal, mi pomohl vybrat oblast, ve které bych se chtěl specializovat. Věřím také, že každý je aspoň někdy zvědavý, jak to chodí na jiných školách a fakultách, a toto je jedinečná příležitost zapsat si ty nejlepší předměty odtamtud a seznámit s vyučujícími a lidmi tam.“

Kromě možnosti navštívit kvalitní předměty z jiných fakult je prg.ai Minor také o komunitě podobně naladěných technicky zaměřených studentů, pro které jsou pořádány akce se zajímavými hosty. Nepropásněte tuto jedinečnou možnost a přihlaste se. Přihlášky posuzuje komise složená ze zástupců zapojených fakult na základě prospěchu, technických znalostí a motivace studentů. Program inicioval a spravuje spolek prg.ai, jehož ambicí je vytvořit z Prahy světové centrum umělé inteligence. 

 

Přihlašování do programu poběží do 22. března. Výsledky budou vyhlášeny 10. dubna.

Více informací a přihlášky najdete na webových stránkách prg.ai/minor.
Fakultním garantem je doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.

  

prg.ai