Pražská letní škola diskrétní matematiky v době koronaviru

7. září 2020

Informatický ústav Univerzity Karlovy ve spolupráci s Matematickým ústavem AV ČR pořádaly poslední srpnový týden třetí ročník Prague Summer School on Discrete Mathematics. Na rozdíl od prvních dvou ročníků, konaných v letech 2016 a 2018, se více než šedesát účastníků z pěti kontinentů a oba přednášející účastnili pouze virtuálně pomocí platformy Zoom.

Diskrétní matematika je moderní disciplína, která poskytuje matematický základ informačním technologiím. Předchozí dva ročníky Pražských letních škol diskrétní matematiky se uskutečnily v letech 20162018 a stavěly na skvělém jménu, které má pražská diskrétní matematika ve světě. V těchto minulých ročnících se do Prahy sjížděli účastníci – převážně doktorandi a postdoci – z celého světa na týdenní cyklus přednášek zahraničních expertů.

Již v dubnu 2020 bylo jasné, že koronavirová pandemie neumožní uspořádat školu bez omezení. „Za dané situace jsme se rozhodli přejít do plně virtuálního formátu,“ říká Jan Hladký z Matematického ústavu AV ČR. „Na všechno se dá dívat pozitivně. Virtuální formát školy je daleko ohleduplnější k životnímu prostředí, což je aspekt, kterému by vědecká komunita měla přikládat větší váhu.“

Hlavní náplní školy byly dva přednáškové cykly:

Prvním cyklem byly přednášky Subhashe Khota, profesora Newyorské univerzity a jednoho z nejvlivnějších teoretických informatiků současnosti. Přednášky Subhashe Khota se týkaly takzvané obtížnosti algoritmické aproximovatelnosti, což je oblast, která zkoumá limitace výpočetních schopností současných počítačů. Cyklus se soustředil zejména na takzvanou Unique games conjecture. Za práci na tomto problému udělila Mezinárodní matematickou unie Subhashi Khotovi v roce 2014 prestižní Cenu Rolfa Nevanlinny.

Druhý cyklus přednášek Shayana Oveise Gharana z Washingtonské univerzity informoval o nedávných výsledcích využívajících polynomy – stavební kameny klasické matematiky – k dosažení průlomových výsledků v oblasti návrhu počítačových algoritmů, například pro problém obchodního cestujícího. Zlatým hřebem jeho přednášek byla prezentace hlavních myšlenek aproximačního algoritmu vylepšujícího přes 40 let starý Christofidesův algoritmus.

Příští ročník Pražských letních škol diskrétní matematiky, které tradičně podporuje Nadace RSJ, se uskuteční v roce 2022.

Zdeněk Dvořák, IUUK