Druhý ročník Pražské letní školy diskrétní matematiky

14. září 2018

Více než čtyřicet účastníků ze čtrnácti zemí přijelo do Prahy na týdenní cyklus přednášek zahraničních expertů.

V týdnu od 16. do 20. července proběhl v historické budově Matematicko-fyzikální fakulty na Malostranském náměstí druhý ročník Prague Summer School on Discrete Mathematics. Tři přednáškové kurzy pro 42 účastníků ze 14 zemí přednesli Piotr Micek (Jagiellonian University, Polsko), Aleksandar Nikolov (University of Toronto, Kanada) a Péter Pál Pach (Budapest University of Technology, Maďarsko a University of Warwick, Velká Británie) doporučení mezinárodní vědeckou radou školy. Obsahem těchto kurzů byla témata, ve kterých přednášející v nedávné době dosáhli průlomových výsledků.

Piotr Micek přednášel o strukturálních aspektech částečně uspořádaných množin. Tématem přednášek Aleksandara Nikolova byla kombinatorická diskrepance. Péter Pál Pach přednášek o polynomiální metodě. Zlatým hřebem jeho přednášek byl takzvaný cap set problém. Tento problém, který byl klíčový pro matematiku již od padesátých let dvacátého století díky práci Fieldsova medailisty Klause Rotha, vyřešil Péter Pál Pach ve spolupráci s Erniem Crootem, Vsevolodem Lvem, Jordanem Ellenbergem a Dionem Gijswijtem teprve v roce 2016. Školy se zúčastnilo i šest studentů a jeden postdok z Matfyzu.

Diskrétní matematika je moderní oblast matematiky, která studuje problémy z velké části motivované informatikou. MFF UK má silné skupiny v několika oblastech diskrétní matematiky, včetně skupiny Michala Kouckého podporované prestižním grantem ERC.

Škola byla pořádána Informatickým ústavem Univerzity Karlovy ve spolupráci s Matematickým ústavem Akademie věd ČR a finančně podpořena Univerzitou Karlovou, Akademií věd ČR a Nadací RSJ. Další ročník proběhne v roce 2020 v prostorách Matematického ústavu Akademie věd ČR.

IÚUK –