Přání děkana k zahájení akademického roku 2022/2023

29. září 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

prázdninový čas skončil včerejším svátečním dnem a dneškem začala výuka v zimním semestru. Letošní presemestrální období bylo ohraničeno tradiční Albeří a netradičními oslavami 70. výročí založení MFF UK. Dovolte mi tedy především poděkovat všem, kteří se na přípravě těchto oslav jakkoli podíleli, i vám všem, kteří jste některou z akcí připravených k výročí navštívili.

Matematicko-fyzikální fakulta UK vstupuje do osmé dekády své existence v dobré kondici, pyšní se osmi na ní aktuálně řešenými granty ERC a s radostí konstatuje, že počet nově zapsaných studentů do prvního ročníku bakalářského studia je jen o něco málo nižší než v předchozích dvou letech, kdy, na rozdíl od roku letošního, nebyly z důvodů covidových opatření příjímací zkoušky.

Začátek výuky, stanovený na čtvrtek 29. září, je jistě poněkud netypický. K tomuto rozhodnutí nás vedlo zjištění, že kdybychom začali učit až v pondělí 3. října, bylo by pro výuku v semestru po odečtení státních svátků a vánočních prázdnin k dispozici 13 pondělků, úterků a střed, ale jen 12 čtvrtků a 11 pátků. Zmiňuji tuto skutečnost také proto, abych vás všechny předem připravil na ještě méně typickou situaci, která nastane v semestru letním. Výuka v něm neskončí jako obyčejně pátkem, ale až po něm následujícím pondělím. To, že jsme se rozhodli přidat (alespoň) jedno pondělí do výukového času (a zkrátit tak zkouškové období o den), je motivováno tím, že 1. a 8. května 2023 jsou pondělky, ke kterým je potřeba ještě pochopitelně přičíst Velikonoční pondělí. Podrobněji se můžete s harmonogramem aktuálního akademického roku seznámit na této adrese.

Nadcházející akademický rok může být trochu napínavý. Ke slovu se opět hlásí covid a uvidíme, jak se po Novém roce vyvine situace s energiemi. Chtěl bych proto ještě jednou zdůraznit, že na základě přesvědčení, že se všichni budeme chovat ohleduplně a rozumně, jsme připraveni udržet výuku v její standardní prezenční formě po celou dobu semestru či ještě lépe celého akademického roku, a vědeckou a jinou práci v její běžné podobě. To vše říkám v dobré víře, že nedojde ani k omezením „shora“, ani nebude okolnostmi vynuceno k nim přistoupit lokálně.

Milí přátelé,

pokud v této chvíli konstatuji, že po všech oslavách začíná běžný život akademické instituce, vyjadřuji tím zároveň přání, aby se pokud možno vše dělo standardně, bez nutnosti mimořádných opatření a situací.

Přeji vám, abyste v nadcházejícím akademickém roce zažili matfyzácký cvrkot v co nejklasičtější jeho podobě a prožili rok ve zdraví, s pocitem dařící se práce.


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK

Foto: Luboš Wišniewski