Podpora Ukrajině

2. března 2022

Vedení Matematicko-fyzikální fakulty UK vítá rozhodnutí Univerzity Karlovy o pozastavení plnění meziuniverzitních smluv o spolupráci s ruskými univerzitami počínaje dnem 1. 3. 2022 a v souladu s tímto krokem pozastavuje plnění i odpovídajících mezifakultních smluv počínaje dnem 2. 3. 2022.

Pozastavení plnění těchto smluvních vztahů není jejich vypovězením. Pevně věříme, že spolupráce s ruskými vědeckými a pedagogickými institucemi bude obnovena, jakmile to situace dovolí. Nutnou podmínkou k tomu je však bezpodmínečné ukončení agrese putinovského režimu vůči Ukrajině.

Současně také považujeme za nezbytné zdůraznit, že odmítáme jakékoli projevy, které by byly založeny na principech kolektivní viny a stojíme za textem dopisu děkana MFF UK ze dne 25. 2. 2022.

Ztotožňujeme se s výzvou ukrajinských matematiků. Vítáme rovněž iniciativu AV ČR, GA ČR, Nadačního fondu Neuron a IOCB Tech a dalších institucí na podporu ukrajinských vědců a studentů. Zejména také vítáme a obdivujeme statečné postoje ruských kolegů, kteří proti událostem v Ukrajině protestují. Jde především o otevřený dopis ruských matematiků prezidentu Putinovi, otevřený dopis vědeckých novinářůprohlášení studentů a pracovníků Lomonosovovy univerzity.

Vedení MFF UK