Odešel prof. Robin Thomas

3. dubna 2020

Ve čtvrtek 26. 3. 2020 zemřel po delší nemoci ve věku 57 let prof. Robin Thomas, jenž patřil na mezinárodní scéně k nejznámějším a nejuznávanějším českým matematikům.

Robin Thomas na MFF UK studoval a v roce 1985 úspěšně absolvoval obor Matematická analýza a nastoupil do vědecké přípravy. Doktorát obhájil v roce 1992. Celé jeho studium výrazně ovlivnil jeho školitel prof. Jaroslav Nešetřil.

Krátce před rokem 1989 Robin Thomas emigroval z tehdejšího Československa do Spojených států, kde po dvouletém pobytu na Ohio State University v Columbusu získal místo na Georgia Institute of Technology v Atlantě. Ten se stal na všechna další léta jeho domovským pracovištěm.

V odborné práci se Robin Thomas neomezoval pouze na jednu oblast, věnoval se otázkám kombinatoriky, algebry, geometrie, topologie a teoretické informatiky. Těžiště jeho práce ovšem spočívalo ve strukturální teorii grafů. Právě v ní publikoval nejvíce prací, vyřešil řadu známých problémů a zásadním způsobem ovlivnil vývoj této disciplíny. Například v devadesátých letech se významně podílel na ověření řešení problému čtyř barev pro rovinné grafy. Vychoval řadu výborných matematiků, kteří dnes působí na předních světových univerzitách.

Za svou práci získal řadu významných mezinárodních oborových ocenění. V letech 1994 a 2009 byl dvakrát laureátem Fulkersonovy ceny za vynikající výsledky v diskrétní matematice. V roce 2012 obdržel prestižní titul Fellow AMS (American Mathematical Society) a v roce 2018 Fellow SIAM (Society for Industrial and Applied Matehmatics). Proslovil řadu zvaných přednášek na mezinárodně významných konferencích, mj. na Světovém kongresu matematiků v Madridu v roce 2006. Byl oceňován i v rodné zemi. Jako spoluautor získal Cenu rektora UK za nejlepší publikaci v přírodních vědách za rok 2006 a pro rok 2011 se stal laureátem Ceny Neuron za přínos světové vědě v oboru matematika.

Nikdy nepřerušil kontakt a spolupráci se svými učiteli a spolužáky (nyní docenty a profesory) v ČR. Řada studentů MFF UK absolvovala stáž nebo postdok pod jeho vedením. Jmenujme alespoň Daniela Kráľe, nyní profesora Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně, a Zdeňka Dvořáka, nyní docenta Informatického ústavu UK na naší fakultě, kteří i po skončení svých stáží na GeorgiaTechu s Robinem Thomasem intenzivně spolupracovali a patří mezi jeho nejčastější spoluautory.

Přes nelehký osud komplikovaný vážnou chorobou byl prof. Thomas do posledních dnů odborně činný a udržoval kontakty se světovou i českou matematickou komunitou. Robin Thomas byl mimořádnou vědeckou i lidskou osobností a trvale bude patřit k nejvýznamnějším absolventům MFF UK.

prof. Jan Kratochvíl, prof. Martin Loebl, prof. Jaroslav Nešetřil
–OPMK–