Ocenění pro nejlepší bakalářské a diplomové práce

6. ledna 2022

Výsledky soutěže o cenu děkana MFF UK za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci obhájenou v akademickém roce 2020/2021 byly vyhlášeny ve středu 5. ledna 2022 na jednání Vědecké rady MFF UK.

Soutěž je vyhlašována v kategoriích fyzika, matematika, informatika a učitelství. Nominace na udělení ceny podávají předsedové nebo místopředsedové komisí pro státní závěrečné zkoušky, u nichž proběhla obhajoba navrhované práce. (Směrnice děkana č. 2/2021)


BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Cenu za nejlepší bakalářskou práci v kategorii informatika získal
Bc. Tomáš Čížek
za práci Implementation of the Sprouts game
(vedoucí práce: RNDr. Martin Balko, Ph.D., KAM)

Cenu za nejlepší bakalářskou práci v kategorii matematika získal
Bc. Martin Raška
za práci Sums of squares in number fields
(vedoucí práce: doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D., KA)

Cenu za nejlepší bakalářskou práci v kategorii učitelství získala
Bc. Klára Horčičková
za práci Arbelos
(vedoucí práce: RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D., KDM)

V kategorii fyzika nebyl do soutěže podán žádný návrh.


DIPLOMOVÉ PRÁCE

Cenu za nejlepší diplomovou práci v kategorii fyzika získala
Mgr. Lucia Bajtošová
za práci Vlastnosti tenkých vrstev studované pomocí in-situ TEM
(vedoucí práce: doc. RNDr. Miroslav Cieslar, Ph.D., KFM)

Cenu za nejlepší diplomovou práci v kategorii informatika získal
Mgr. Martin Černý
za práci Cooperative games with partial information
(vedoucí práce: Mgr. Jan Bok, IÚUK)

O cenu za nejlepší diplomovou práci v kategorii matematika se dělí
Mgr. Jakub Takáč
za práci Interpolation of logarithmically convex combinations of operators
(vedoucí práce: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., KMA)
a
Mgr. Jan Václavek
za práci On search complexity of discrete logarithm
(vedoucí práce: Mgr. Pavel Hubáček, Ph.D., IÚUK)

V kategorii učitelství byla navržena jedna práce, ale komise ji nedoporučila ocenit.


Všem oceněným gratulujeme!

OPMK