NF Jaroslava Heyrovského ocenil středoškolský projekt řešený na Matfyzu

22. prosince 2022

Matyas Výhonský, student Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť, obdržel cenu Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za svou úspěšnou práci z celostátního kola soutěže Středoškolské odborné činnosti, kterou vypracoval na Katedře fyziky povrchů a plazmatu MFF UK.

Matyas Výhonský je jedním ze středoškolských studentů, kteří se rozhodli získat zkušenost s reálným vědeckým výzkumem. Na Katedře fyziky povrchů a plazmatu se seznámil s problematikou rozptylu iontů na povrchu pevných látek a sestavil elegantní geometrický model, který rozptyl iontů simuluje. Pomocí tohoto modelu poté interpretoval experimentální data, která získal během své letní stáže na katedře. Svou práci Určování atomární struktury povrchů pomocí rozptylu iontů přihlásil do soutěže SOČ, postoupil do celostátního kola a umístil se na 3. místě v oboru Fyzika.

Nyní byla práce Matyase Výhonského oceněna znovu. Ve čtvrtek 15. 12. převzal Matyas Výhonský spolu s 11 dalšími studentkami a studenty cenu Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského pro vítěze předmětových olympiád a vybrané finalisty soutěží SOČ. Předáním těchto cen podporuje Nadační fond Jaroslava Heyrovského nadané středoškolské studentky a studenty v jejich odborném i osobním růstu. Nadační fond Jaroslava Heyrovského tradičně podporuje i pedagogy, kteří se nadaným středoškolákům věnují a vytvářejí tvůrčí klima, ve kterém středoškoláci mohou svůj talent rozvíjet. Spolu s Matyasem Výhonským byl pamětním listem Nadačního fondu oceněn i doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D., který práci Matyase Výhonského na Katedře fyziky povrchů a plazmatu vedl.

Oběma oceněným gratulujeme, Nadačnímu fondu Jaroslava Heyrovského děkujeme za podporu a těšíme se na další odhodlané středoškolské studentky a studenty, kteří budou chtít na vlastní kůži zjistit, jak se na Matfyzu dělá věda.

KFPP, foto archiv Matyase Výhonského