Středoškoláci bádali na Matfyzu

20. června 2022

Gymnazisté Lukáš Létal a Matyas Výhonský dostali příležitost vyzkoušet si vědeckou práci na Matfyzu. S výzkumnými projekty, které vypracovali na Katedře fyziky povrchů a plazmatu, se probojovali až do finále 44. ročníku soutěže SOČ.

Katedra fyziky povrchů a plazmatu (KFPP) dává možnost seznámit se s fyzikální problematikou i zájemcům z řad středoškolských studentů. Studenti Lukáš Létal z Gymnázia Jakuba Škody v Přerově a Matyas Výhonský z Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť na katedře pracovali na svých výzkumných projektech, které přihlásili do 44. ročníku soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Lukáš Létal pracoval na projektu „Návrh a konstrukce detektoru atomárního vodíku“ pod vedením RNDr. Štěpána Roučky, Ph.D., a Matyas Výhonský na projektu „Určování atomární struktury povrchů pomocí rozptylu iontů“ pod vedením doc. Mgr. Josefa Myslivečka, Ph.D.

Oba mladí kolegové si prošli celým „životním cyklem“ vědeckého projektu: od prvotního seznámení se základy fyziky povrchů a plazmatu a s konkrétní řešenou problematikou přes čtrnáctidenní praxi v laboratořích KFPP spojenou s prováděním experimentů až po zpracování a interpretaci získaných dat a prezentaci výsledků. Díky svému nasazení, nadšení pro věc a vyladěným prezentacím studenti se svými projekty zvítězili ve školních, okresních i krajských kolech soutěže a setkali se ve finále na celostátní přehlídce SOČ, která se konala ve dnech 10. – 12. 6. na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Finálová účast byla navíc pro Matyase Výhonského korunována úspěchem v podobě celkového 3. místa v kategorii Fyzika!

Oběma studentům gratulujeme a přejeme, ať jim jejich zájem o fyziku a vědeckou práci přinese další krásné zážitky.

KFPP
Úvodní foto: Lukáš Létal (vlevo) a Matyas Výhonský na Celostátní přehlídce SOČ (zdroj: archiv L. Létala)