NF Bernarda Bolzana udělil výroční ceny

12. března 2018

Výroční ceny Nadačního fondu Bernarda Bolzana za rok 2017 upozornily na dvě prestižní publikace mladých vědců. Oceněni byli fyzik RNDr. Martin Kozák, Ph.D., a matematik Mgr. Jan Šaroch, Ph.D.

První výroční cenu předal Nadační fond Bernarda Bolzana už v roce 1999. Jde tedy o tradici bezpečně plnoletou. Práce mladých vědců však byly „dospělé“ hned od prvního ročníku. Nejinak je tomu v případě cen udělených za rok 2017, jejichž laureáty se stali v oboru fyziky RNDr. Martin Kozák, Ph.D., a v oboru matematiky Mgr. Jan Šaroch, Ph.D.

RNDr. Martin Kozák, Ph.D., působí na Katedře chemické fyziky a optiky MFF UK. Je hlavním autorem článku Inelastic Ponderomotive Scattering of Electrons at a High-intensity Optical Travelling Wave in Vacuum, který publikoval časopis Nature Physics. Práce vznikla také díky dlouhodobé stáži na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

„Vyvinuli jsme novou experimentální techniku, která umožňuje kontrolovat elektronové svazky na velice krátkých časových škálách,“ uvedl oceněný. Uplatnit by se měla v elektronových mikroskopech, kde umožní zvýšení časového rozlišení. Díky tomu bude možné zobrazování velmi rychlých jevů, jako jsou dynamika elektronů nebo fázově citlivé zobrazování optických blízkých polí nanostruktur.

V oboru matematiky vybrala správní rada fondu z nominovaných Mgr. Jana Šarocha, Ph.D., z Katedry algebry MFF UK. Předmětem ocenění je článek On the non-existence of right almost split maps. V podstatě v průběhu jednoho měsíce se mu podařilo nalézt řešení zhruba 40 let starého matematického problému.

Jan Šaroch výsledky publikoval jako historicky vůbec první autor příslušný ke Karlově univerzitě v prestižním časopise Inventiones Mathematicae. Na otázku, zda se dnes umění matematiky nedostává do vleku výpočetní techniky, mimo jiné odpověděl: „Obecně bych řekl, že si dnes ve světě vede matematika ve srovnání s dalšími klasickými myšlenkovými disciplínami, jako například filosofií či teologií, velice dobře.“

Správní rada fondu rozhodla o oceněných za rok 2017 v polovině prosince. V oboru fyziky vybírala ze tří, v oboru matematiky ze čtyř nominovaných prací. Informatická témata nebyla ani tentokrát zastoupena. Předání výročních cen proběhlo tradičně v rámci Strouhalovské přednášky 7. března 2018.

– OPMK –

Související: Martin Kozák: K fyzice mě přivedla zvědavost Jan Šaroch: O umění matematiky