Nejlépe hodnocení pedagogové v akademickém roce 2022/2023

10. října 2023

Žebříček vyučujících podle výsledků studentské ankety za oba semestry.

Vyhodnocení se provádí za celý předchozí akademický rok (v SIS jsou výsledky nadále zveřejňovány po semestrech) a s ohledem na všechny předměty, které daný pedagog učí. Při výpočtu finální známky se celkový průměr numericky upravuje tak, aby byli mírně zvýhodněni vyučující s větším počtem hodnotících studentů. V níže uvedeném seznamu jsou pro orientaci uvedeny jak původní, tak modifikované průměry, včetně počtu hlasů a počtu hodnocených předmětů. Více se lze o anketě dočíst na samostatné stránce.


Seznam pedagogů oceněných děkanem MFF UK:

Fyzikální sekce

Prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc., Ústav teoretické fyziky
původní průměr: 1,079
modifikovaný průměr: 1,102
celkem hlasů: 87
počet předmětů: 6

RNDr. Dana Mandíková, CSc., Katedra didaktiky fyziky
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,125
celkem hlasů: 15
počet předmětů: 6

RNDr. Petr Gabriel, Ph.D., Kabinet výuky obecné fyziky
původní průměr: 1,050
modifikovaný průměr: 1,140
celkem hlasů: 20
počet předmětů: 4

RNDr. Marie Snětinová, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky
původní průměr: 1,050
modifikovaný průměr: 1,140
celkem hlasů: 20
počet předmětů: 8

RNDr. Jitka Houfková, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky
původní průměr: 1,053
modifikovaný průměr: 1,146
celkem hlasů: 19
počet předmětů: 6

doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D., Ústav teoretické fyziky
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,147
celkem hlasů: 12
počet předmětů: 8

doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D., Ústav teoretické fyziky
původní průměr: 1,093
modifikovaný průměr: 1,148
celkem hlasů: 32
počet předmětů: 9

RNDr. Eva Holtanová, Ph.D., Katedra fyziky atmosféry
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,156
celkem hlasů: 11
počet předmětů: 4

RNDr. Petr Kácovský, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,156
celkem hlasů: 11
počet předmětů: 5

RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky
původní průměr: 1,060
modifikovaný průměr: 1,160
celkem hlasů: 17
počet předmětů: 4

Informatická sekce

RNDr. Martin Mareš, Ph.D., Katedra aplikované matematiky
původní průměr: 1,060
modifikovaný průměr: 1,070
celkem hlasů: 231
počet předmětů: 17

RNDr. Milan Straka, Ph.D., Ústav formální a aplikované lingvistiky
původní průměr: 1,059
modifikovaný průměr: 1,077
celkem hlasů: 118
počet předmětů: 6

Mgr. Petr Chmel, Informatický ústav Univerzity Karlovy
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,119
celkem hlasů: 16
počet předmětů: 2

Adam Dingle, M.Sc., Katedra softwaru a výuky informatiky
původní průměr: 1,089
modifikovaný průměr: 1,123
celkem hlasů: 56

Bc. Matyáš Lorenc, Katedra aplikované matematiky
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,125
celkem hlasů: 15
počet předmětů: 2

RNDr. Martin Černý, Katedra aplikované matematiky
původní průměr: 1,070
modifikovaný průměr: 1,134
celkem hlasů: 29
počet předmětů: 5

Mgr. Elif Garajová, Katedra aplikované matematiky
původní průměr: 1,050
modifikovaný průměr: 1,140
celkem hlasů: 20
počet předmětů: 3

RNDr. Lenka Forstová, Středisko informatické sítě a laboratoří
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,147
celkem hlasů: 12
počet předmětů: 7

doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D., Katedra aplikované matematiky
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,167
celkem hlasů: 10
počet předmětů: 6

Mgr. Rudolf Rosa, Ph.D., Ústav formální a aplikované lingvistiky
původní průměr: 1,152
modifikovaný průměr: 1,186
celkem hlasů: 46

Matematická sekce

RNDr. Kristýna Kuncová, Ph.D., Katedra matematické analýzy
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,046
celkem hlasů: 49
počet předmětů: 4

doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D., Katedra algebry
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,109
celkem hlasů: 18
počet předmětů: 2

Petr Bartoň, M.A., M.A., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,125
celkem hlasů: 15
počet předmětů: 2

Mgr. Ing. Pavel Kříž, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
původní průměr: 1,071
modifikovaný průměr: 1,136
celkem hlasů: 28
počet předmětů: 5

Mgr. Michal Zdražil, Katedra didaktiky matematiky
původní průměr: 1,050
modifikovaný průměr: 1,140
celkem hlasů: 20
počet předmětů: 1

doc. Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D., Katedra matematické analýzy
původní průměr: 1,073
modifikovaný průměr: 1,140
celkem hlasů: 27
počet předmětů: 7

prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D., Katedra matematické analýzy
původní průměr: 1,112
modifikovaný průměr: 1,144
celkem hlasů: 55
počet předmětů: 4

Mgr. Ondřej Kreml, Ph.D., Matematický ústav Univerzity Karlovy
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,156
celkem hlasů: 11
počet předmětů: 2

RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
původní průměr: 1,113
modifikovaný průměr: 1,160
celkem hlasů: 36
počet předmětů: 6

RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
původní průměr: 1,110
modifikovaný průměr: 1,171
celkem hlasů: 27
počet předmětů: 5

Jazyky

PhDr. Milena Dundrová, Ph.D., Katedra jazykové přípravy
původní průměr: 1,050
modifikovaný průměr: 1,140
celkem hlasů: 20
počet předmětů: 7

Tělesná výchova

Mgr. Tomáš Jaroš, Katedra tělesné výchovy
původní průměr: 1,346
modifikovaný průměr: 1,354
celkem hlasů: 89
počet předmětů: 6

OPMK, foto Tomáš Rubín