Nejlépe hodnocení pedagogové v akademickém roce 2021/2022

11. října 2022

Žebříček vyučujících podle výsledků studentské ankety za oba semestry.

V loňském roce došlo k několika změnám při vyhlašování výsledků a odměňování nejlépe hodnocených pedagogů děkanem fakulty. Vyhodnocení se nyní provádí za celý předchozí akademický rok (v SIS jsou výsledky nadále zveřejňovány po semestrech) a došlo také k posunu od „hodnocení předmětů, vyučovaných pedagogem“ k „hodnocení výborných pedagogů“ s ohledem na všechny předměty, které daný pedagog učí.

Při výpočtu finální známky, podle které se daný vyučující hodnotí, se celkový průměr hodnocení každého vyučujícího za všechny předměty, které učil v celém akademickém roce, numericky upravuje tak, aby byli mírně zvýhodněni vyučující s větším počtem hodnotících studentů. V níže uvedeném seznamu jsou pro orientaci uvedeny jak původní, tak modifikované průměry, včetně počtu hlasů a počtu hodnocených předmětů.

Více se lze o anketě dočíst na samostatné stránce.

 

Seznam pedagogů oceněných děkanem MFF UK:

Fyzikální sekce

Prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc., Ústav teoretické fyziky
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,035
celkem hlasů: 66
počet předmětů: 5

RNDr. Marie Snětinová, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,068
celkem hlasů: 32
počet předmětů: 10

RNDr. Dana Mandíková, CSc., Katedra didaktiky fyziky
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,089
celkem hlasů: 23
počet předmětů: 10

Doc. RNDr. František Němec, Ph.D., Katedra fyziky povrchů a plazmatu
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,100
celkem hlasů: 20
počet předmětů: 8

Doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D., Ústav teoretické fyziky
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,109
celkem hlasů: 18
počet předmětů: 6

RNDr. Petr Hruška, Ph.D., Katedra fyziky nízkých teplot
původní průměr: 1,085
modifikovaný průměr: 1,125
celkem hlasů: 47
počet předmětů: 2

Doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,125
celkem hlasů: 15
počet předmětů: 6

Doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky
původní průměr: 1,043
modifikovaný průměr: 1,125
celkem hlasů: 23
počet předmětů: 8

Doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc., Ústav teoretické fyziky
původní průměr: 1,045
modifikovaný průměr: 1,130
celkem hlasů: 22
počet předmětů: 7

Doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D., Katedra chemické fyziky a optiky
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,147
celkem hlasů: 12
počet předmětů: 7

Informatická sekce

RNDr. Milan Straka, Ph.D., Ústav formální a aplikované lingvistiky
původní průměr: 1,085
modifikovaný průměr: 1,103
celkem hlasů: 107
počet předmětů: 6

Mgr. Rudolf Rosa, Ph.D., Ústav formální a aplikované lingvistiky
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,109
celkem hlasů: 18
počet předmětů: 5

RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D., Informatický ústav Univerzity Karlovy
původní průměr: 1,058
modifikovaný průměr: 1,115
celkem hlasů: 34
počet předmětů: 6

Mgr. Michal Töpfer, Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů
původní průměr: 1,042
modifikovaný průměr: 1,118
celkem hlasů: 25
počet předmětů: 3

Mgr. Ján Antolík, Ph.D., Katedra softwaru a výuky informatiky
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,125
celkem hlasů: 15
počet předmětů: 9

Mgr. Martin Mareš, Ph.D., Katedra aplikované matematiky
původní průměr: 1,119
modifikovaný průměr: 1,127
celkem hlasů: 239
počet předmětů: 17

Mgr. Vít Šefl, Katedra softwaru a výuky informatiky
původní průměr: 1,093
modifikovaný průměr: 1,148
celkem hlasů: 32
počet předmětů: 6

Mgr. Jiří Beneš, Katedra aplikované matematiky
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,156
celkem hlasů: 11
počet předmětů: 2

Doc. Andreas Emil Feldmann, Dr., Katedra aplikované matematiky
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,179
celkem hlasů: 9
počet předmětů: 4

RNDr. Matěj Konečný, Katedra aplikované matematiky
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,179
celkem hlasů: 9
počet předmětů: 5

Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., Ústav formální a aplikované lingvistiky
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,179
celkem hlasů: 9
počet předmětů: 1

Matematická sekce

Prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D., Katedra matematické analýzy
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,030
celkem hlasů: 78
počet předmětů: 5

RNDr. Kristýna Kuncová, Ph.D., Katedra matematické analýzy
původní průměr: 1,017
modifikovaný průměr: 1,056
celkem hlasů: 57
počet předmětů: 4

Doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D., Katedra algebry
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,068
celkem hlasů: 32
počet předmětů: 5

Mgr. Lukáš Krump, Ph.D., Matematický ústav Univerzity Karlovy
původní průměr: 1,045
modifikovaný průměr: 1,089
celkem hlasů: 46
počet předmětů: 6

RNDr. Petr Čoupek, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
původní průměr: 1,047
modifikovaný průměr: 1,095
celkem hlasů: 42
počet předmětů: 5

Bc. Martin Raška, Katedra algebry
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,119
celkem hlasů: 16
počet předmětů: 3

RNDr. Jan Papež, Ph.D., Matematický ústav Univerzity Karlovy
původní průměr: 1,067
modifikovaný průměr: 1,127
celkem hlasů: 31
počet předmětů: 4

Doc. RNDr. Libor Barto, Ph.D., Katedra algebry
původní průměr: 1,129
modifikovaný průměr: 1,143
celkem hlasů: 134
počet předmětů: 3

Doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D., Katedra didaktiky matematiky
původní průměr: 1,108
modifikovaný průměr: 1,145
celkem hlasů: 47
počet předmětů: 11

Doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
původní průměr: 1,080
modifikovaný průměr: 1,150
celkem hlasů: 25
počet předmětů: 4

Jazyky

Christopher Donald Good, BA, Katedra jazykové přípravy
původní průměr: 1,105
modifikovaný průměr: 1,132
celkem hlasů: 68
počet předmětů: 5

Tělesná výchova

Mgr. Josef Brož, Katedra tělesné výchovy
původní průměr: 1,120
modifikovaný průměr: 1,169
celkem hlasů: 34
počet předmětů: 2