Nejlépe hodnocení pedagogové v akademickém roce 2020/2021

13. října 2021

Vedení MFF UK děkuje všem pedagogům, kteří výrazně přispěli k tomu, že v uplynulém poměrně obtížném „covidovém“ akademickém roce se podařilo úroveň výuky udržet na vysoké výši. Celkový průměr všech udělených známek přes celou fakultu za oba semestry, a sice 1,46, o tom svědčí.

Od podzimu roku 2021 došlo ke změně při vyhlašování výsledků a odměňování nejlépe hodnocených pedagogů děkanem fakulty. Individuální i souhrnné výsledky jsou nadále zveřejňovány v SIS po každém semestru, od roku 2021 se však výše zmíněné vyhodnocení provádí za celý předchozí akademický rok. Došlo také k drobnému posunu od „hodnocení předmětů, vyučovaných pedagogem“ k „hodnocení výborných pedagogů“ s ohledem na všechny předměty, které daný pedagog učí.

Druhou změnou, kterou se rozhodlo vedení MFF UK po konzultaci s AS MFF UK a Komisí pro studentskou anketu MFF UK učinit, byla změna při výpočtu finální známky, podle které se daný vyučující hodnotí: celkový průměr hodnocení každého vyučujícího za všechny předměty, které učil v celém akademickém roce, se numericky upraví tak, aby byli mírně zvýhodněni vyučující s větším počtem hodnotících studentů. Podle těchto výsledků se sestaví žebříček nejlepších vyučujících na každé sekci, na KJP a KTV a děkan udělí podle tohoto žebříčku ceny. Více se lze o anketě dočíst na samostatné stránce, postup výpočtu modifikovaného průměru je podrobně popsán zde. V níže uvedeném seznamu jsou pro orientaci uvedeny jak původní, tak modifikované průměry, včetně počtu hlasů a počtu hodnocených předmětů.

 

Seznam pedagogů, oceněných děkanem MFF UK:

Fyzikální sekce

Prof. RNDr. Jiří Podolský, DSc., Ústav teoretické fyziky
původní průměr: 1,010
modifikovaný průměr: 1,033
celkem hlasů: 101
počet předmětů: 6

RNDr. Věra Koudelková, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,096
celkem hlasů: 21
počet předmětů: 5

Mgr. Tomáš Kadavý, Ústav částicové a jaderné fyziky
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,119
celkem hlasů: 16
počet předmětů: 1

RNDr. Dana Mandíková, CSc., Katedra didaktiky fyziky
původní průměr: 1,043
modifikovaný průměr: 1,125
celkem hlasů: 23
počet předmětů: 12

Mgr. Michal Žák, Ph.D., Katedra fyziky atmosféry
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,139
celkem hlasů: 13
počet předmětů: 9

prof. RNDr. Marek Procházka, DrSc., Fyzikální ústav UK
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,147
celkem hlasů: 12
počet předmětů: 6

prof. RNDr. Pavel Krtouš, DrSc., Ústav teoretické fyziky
původní průměr: 1,139
modifikovaný průměr: 1,153
celkem hlasů: 123
počet předmětů: 11

doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D., Ústav částicové a jaderné fyziky
původní průměr: 1,100
modifikovaný průměr: 1,156
celkem hlasů: 31
počet předmětů: 1

RNDr. Stanislav Gottwald, Katedra didaktiky fyziky
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,156
celkem hlasů: 11
počet předmětů: 1

Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D., Katedra fyziky atmosféry
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,167
celkem hlasů: 10
počet předmětů: 8

Informatická sekce

Adam Dingle, M.Sc., Katedra softwaru a výuky informatiky
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,027
celkem hlasů: 86
počet předmětů: 9

RNDr. Milan Straka, Ph.D., Ústav formální a aplikované lingvistiky
původní průměr: 1,066
modifikovaný průměr: 1,082
celkem hlasů: 136
počet předmětů: 7

Mgr. Vít Šefl, Katedra softwaru a výuky informatiky
původní průměr: 1,085
modifikovaný průměr: 1,125
celkem hlasů: 47
počet předmětů: 6

Mgr. Martin Mareš, Ph.D., Katedra aplikované matematiky
původní průměr: 1,132
modifikovaný průměr: 1,139
celkem hlasů: 257
počet předmětů: 18

RNDr. David Obdržálek, Ph.D., Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,139
celkem hlasů: 13
počet předmětů: 2

Mgr. Lukáš Kolek, Ph.D., Katedra softwaru a výuky informatiky
původní průměr: 1,051
modifikovaný průměr: 1,141
celkem hlasů: 20
počet předmětů: 5

RNDr. Matěj Konečný, Informatický ústav UK
původní průměr: 1,053
modifikovaný průměr: 1,146
celkem hlasů: 19
počet předmětů: 3

Mgr. Ján Antolík, Ph.D., Katedra softwaru a výuky informatiky
původní průměr: 1,054
modifikovaný průměr: 1,147
celkem hlasů: 19
počet předmětů: 5

Prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D., Informatický ústav UK
původní průměr: 1,055
modifikovaný průměr: 1,152
celkem hlasů: 18
počet předmětů: 7

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., Katedra aplikované matematiky
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,156
celkem hlasů: 11
počet předmětů: 4

Matematická sekce

Prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D., Katedra matematické analýzy
původní průměr: 1,048
modifikovaný průměr: 1,065
celkem hlasů: 127
počet předmětů: 4

RNDr. Kristýna Kuncová, Ph.D., Katedra matematické analýzy
původní průměr: 1,023
modifikovaný průměr: 1,071
celkem hlasů: 44
počet předmětů: 4

RNDr. Jan Papež, Ph.D., Matematický ústav Univerzity Karlovy
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,083
celkem hlasů: 25
počet předmětů: 3

RNDr. Karel Tůma, Ph.D., Matematický ústav Univerzity Karlovy
původní průměr: 1,038;
modifikovaný průměr: 1,106
celkem hlasů: 29
počet předmětů: 4

prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., Katedra matematické analýzy
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,114
celkem hlasů: 17
počet předmětů: 3

doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D., Katedra didaktiky matematiky
původní průměr: 1,089
modifikovaný průměr: 1,123
celkem hlasů: 56
počet předmětů: 10

RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
původní průměr: 1,103
modifikovaný průměr: 1,149
celkem hlasů: 38
počet předmětů: 5

Bc. Filip Strakoš, Katedra algebry
původní průměr: 1,056
modifikovaný průměr: 1,152
celkem hlasů: 18
počet předmětů: 3

RNDr. Andrew Kozlík, Ph.D., Katedra algebry
původní průměr: 1,000
modifikovaný průměr: 1,156
celkem hlasů: 11
počet předmětů: 2

Mgr. Barbora Hudcová, Katedra algebry
původní průměr: 1,089
modifikovaný průměr: 1,162
celkem hlasů: 23
počet předmětů: 2

Jazyky

Mgr. Lucie Malá, Katedra jazykové přípravy
původní průměr: 1,140
modifikovaný průměr: 1,160
celkem hlasů: 86
počet předmětů: 6

Christopher Donald Good, BA, Katedra jazykové přípravy
původní průměr: 1,148
modifikovaný průměr: 1,166
celkem hlasů: 93
počet předmětů: 6

Tělesná výchova

Mgr. Pavel Šodek, Katedra tělesné výchovy
původní průměr: 1,389
modifikovaný průměr: 1,394
celkem hlasů: 103
počet předmětů: 9