Národní oslava Europa Nostra

4. října 2018

Slavnostním odhalením pamětní plakety za účasti viceprezidenta organizace Europa Nostra a norského velvyslance se symbolicky završil oceňovaný projekt rekonstrukce a zpřístupnění románské rotundy sv. Václava v budově Matfyzu na Malé Straně.

Národní oslava nejvyššího evropského památkového ocenění proběhla 28. 9. 2018 v refektáři malostranské budovy MFF UK. Sváteční dopoledne bylo věnováno připomenutí významných momentů z projektu obnovy a rekonstrukce, podstatným nálezům v místě a především oslavě udělení Ceny Evropské unie pro kulturní dědictví/Ocenění Europa Nostra 2018 této významné památce.

Místo, kde se dnes nachází působivá expozice s pozůstatky románské rotundy sv. Václava, můžeme jen s malou nadsázkou označit za zázračné. Pokud odhlédneme od jedinečné atmosféry, podle legend se tu v raném středověku odehrál svatováclavský zázrak, na jehož paměť měl vzniknout kostelík. „Za další malý zázrak můžeme považovat znovuobjevení rotundy při rekonstrukci budovy v roce 2004. A konečně posledním novodobým zázrakem je fakt, že na rekonstrukci a obnovu památky finančně přispělo v krátkém období více než 800 dárců, kteří projektu věnovali téměř dva a půl milionu korun,“ připomněl v úvodní řeči děkan MFF UK prof. Jan Kratochvíl. Zároveň znovu vyjádřil radost nad evropským oceněním a zejména nad faktem, že rotunda uspěla také v kategorii hlasování evropské veřejnosti, kde obdržela třetí místo.

„Projekt získal ocenění mimo jiné proto, že univerzity dokáží prostřednictvím svých aktivit budovat mosty mezi občanskou společností, vědci a studenty. Univerzita Karlova je výborným příkladem takových úspěšných snah. Kultivace sociálních vazeb je v současné době přímo povinností,“ vyzdvihl ve svém projevu společenský rozměr projektu viceprezident organizace Europa Nostra Piet Jaspaert.

Vedoucí archeoložka projektu dr. Jarmila Čiháková z Národního památkového ústavu ve své prezentaci poukázala především na odborné souvislosti celoevropského významu. Podrobným archeologickým průzkumem se podařilo získat informace, které napomohly formulování obecných principů projektování rotund v daném období. Jejich geometrie a rozměry totiž nebyly nahodilé. Dodnes v sobě skrývají společnou symboliku čísel a jsou doklady hlubokých matematických znalostí svých tvůrců. Projekt také pomohl objasnit mnohé detaily stavební technologie daného období.

Záchrana a zpřístupnění rotundy sv. Václava byla financována tzv. norskými fondy. Jejich poslání a některé procesní souvislosti připomněla zástupkyně ředitele odboru pro mezinárodní vztahy a vedoucí oddělení ministerstva financí Tereza Vavrečková. Před slavnostním odhalením plakety pak na závěr promluvil vedoucí projektu a proděkan MFF UK pro PRopagaci doc. Martin Vlach: „Projekt s sebou přinesl mnoho obtíží a rizik. Některá rozhodnutí nebyla snadná, ale zpětně žádného z nich nelituji. Když jsme vše v roce 2016 dokončili, říkal jsem si, že to bylo poprvé a naposledy. Přeci jen mi, jako fyzikovi, bylo mnoho věcí vzdálených a musel jsem se mnoho za pochodu naučit. Teď s odstupem však musím říct, že kdybych měl k dispozici stejný tým, tak do toho jdu klidně znova.“

Pamětní plaketu ocenění Europa Nostra na malostranské budově fakulty odhalil velvyslanec Norského království v České republice Robert Kvile za asistence prof. Kratochvíla a viceprezidenta Jaspaerta.

Následné prohlídky objektu se zúčastnili všichni pozvaní hosté, zástupci vysokých škol, partnerských evropských i národních institucí a členové projektového týmu. Odpoledne patřilo tradičně prohlídkám pro širokou veřejnost.

Projekt rotundy sv. Václava ocenily už dříve Národní památkový ústav cenou Patrimonium pro futuro a Univerzita Karlova Cenou Miloslava Petruska za reprezentaci. Novodobý život rotundy sv. Václava teď už bude zřejmě trochu všednější, ale přesto určitě naplněný. Každý z návštěvníků přeci zanechává na místě, kde se děly zázraky, kousíček svého srdce.

– OPMK –